Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Hsc Điện Biên

Mã số thuế: 5600320265

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 30-10-2018

Địa chỉ: Số nhà 216A, Tổ dân phố 3, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Asahi Điện Biên

Mã số thuế: 5600320226

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 26-10-2018

Địa chỉ: Số nhà 28, Tổ dân phố 24, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ngọc Đại Điện Biên

Mã số thuế: 5600320106

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 16-10-2018

Địa chỉ: Số nhà 22, Tổ dân phố 15, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Pilosto

Mã số thuế: 5600320089

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 15-10-2018

Địa chỉ: Số nhà 105, Tổ dân phố 23, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Công Ty TNHH Tuấn Quân Điện Biên

Mã số thuế: 5600319809

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 25-09-2018

Địa chỉ: Số nhà 362, Tổ dân phố 07, Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Phong Huy Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600319686

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 17-09-2018

Địa chỉ: Tầng 2, Số nhà 150, Tổ dân phố 1, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Điện Biên

Mã số thuế: 5600319319

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 16-08-2018

Địa chỉ: Số nhà 182, Tổ dân phố 29, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Công Ty TNHH Phúc Nga Điện Biên

Mã số thuế: 5600319340

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 21-08-2018

Địa chỉ: Số nhà 78, Tổ dân phố 28, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty Cổ Phần Home Run

Mã số thuế: 5600319301

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 14-08-2018

Địa chỉ: Số nhà 06B, Tổ dân phố 20, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Hoạt động viễn thông khác

Công Ty TNHH Hai Anh Em Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600319291

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 14-08-2018

Địa chỉ: Số nhà 186, Tổ dân phố 29, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Hoạt động cấp tín dụng khác

Công Ty Cổ Phần Cường Khang Điện Biên

Mã số thuế: 5600319220

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 08-08-2018

Địa chỉ: Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

Công Ty TNHH Nguyệt Hà Điện Biên

Mã số thuế: 5600319252

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 09-08-2018

Địa chỉ: Đội 24, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Bán mô tô, xe máy

Công Ty TNHH Hoàng Uyên Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600318989

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 26-07-2018

Địa chỉ: Đội 1, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Sintravel

Mã số thuế: 5600318611

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 16-07-2018

Địa chỉ: Số nhà 6, Tổ dân phố 17, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Đại lý du lịch

Công Ty TNHH Sinhome

Mã số thuế: 5600318636

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 16-07-2018

Địa chỉ: Số nhà 6, Tổ dân phố 17, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Công Ty TNHH An Hòa Phát Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600317946

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 03-07-2018

Địa chỉ: Số nhà 03, Tổ dân phố 3, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Dũng Luận Điện Biên

Mã số thuế: 5600318410

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 05-07-2018

Địa chỉ: Số nhà 95, Tổ dân phố 26, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Đạt Trang Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600318442

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 09-07-2018

Địa chỉ: Khối Đồng Tâm, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

Công Ty Cổ Phần Hl Điện Biên

Mã số thuế: 5600318467

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 09-07-2018

Địa chỉ: Đội 7, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Điện Biên

Mã số thuế: 5600318185

Tỉnh/thành phố: Điện Biên

Ngày thành lập: 04-07-2018

Địa chỉ: Số 189, Tổ dân phố 11, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nghành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi