Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lâm Đại Phúc

Mã số thuế: 4700263989

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14-09-2016

Địa chỉ: Thôn Cao Thanh - Xã Nông Hạ - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn

Nghành nghề chính:

Công Ty TNHH Tm Và Dv Nam Hải

Mã số thuế: 4700263996

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14-09-2016

Địa chỉ: Tổ 11B - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Nghành nghề chính:

Công Ty Cổ Phần Hoàng Long Bắc Kạn - Chợ Mới

Mã số thuế: 4700264037

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14-09-2016

Địa chỉ: Thôn Nà Cà - Xã Cao Kỳ - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn

Nghành nghề chính:

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH BắC KạN

Mã số thuế: 0900223288-028

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25-08-2016

Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Nghành nghề chính:

TRạM KHUYếN NôNG HUYệN BA Bể

Mã số thuế: 4700263812

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26-08-2016

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Nghành nghề chính:

CôNG TY TNHH Cơ KHí PHượNG HưNG

Mã số thuế: 4700263844

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31-08-2016

Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm - Xã Huyền Tụng - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHU VUI CHơI GảI TRí HảI ĐăNG

Mã số thuế: 4700263837

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 31-08-2016

Địa chỉ: Thôn Nà Chúa - Xã Thuần Mang - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

CôNG TY TNHH Tư VấN THUế Và Kế TOáN VINATAX

Mã số thuế: 4700263869

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01-09-2016

Địa chỉ: Tổ 16 - Phường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lỏng Thăng Long Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 4601239488-001

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19-05-2016

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Bộ

Mã số thuế: 4700262826

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01-06-2016

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262833

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01-06-2016

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Công Ty TNHH Một Thành Viên 20-10

Mã số thuế: 4700262865

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03-06-2016

Địa chỉ: Tổ 12 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Trần Toản

Mã số thuế: 4700262897

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 07-06-2016

Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết - Xã Xuất Hoá - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

Công Ty TNHH Rừng Xanh Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262914

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10-06-2016

Địa chỉ: Bản Phố - Xã Cao Kỳ - Huyện Chợ mới - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa

Mã số thuế: 4700262960

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15-06-2016

Địa chỉ: Xưởng Cưa - Xã Lam Sơn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Chăn nuôi lợn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Tkh

Mã số thuế: 4700263001

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22-06-2016

Địa chỉ: Tổ 1A - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty Cổ Phần Ngọc Sơn Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700263019

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22-06-2016

Địa chỉ: 15 Tổ 11A - Phường Đức Xuân - Thành Phố Bắc Cạn - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhàn Nsbk

Mã số thuế: 4700263026

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23-06-2016

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

HợP TáC Xã CHăN NUôI Và LàM VườN PHươNG ĐứC

Mã số thuế: 4700263040

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24-06-2016

Địa chỉ: Thôn Bản Mới - Xã Hà Hiệu - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

HợP TáC Xã BìNH SơN

Mã số thuế: 4700263146

Tỉnh/thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06-07-2016

Địa chỉ: Thôn 1B Khâu Cưởm - Xã Sĩ Bình - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Nghành nghề chính: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi