Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Trung tâm Y tế huyện Yên sơn

Mã số thuế: 5000206264

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 11-04-2001

Địa chỉ: Xã An Tường, - Tỉnh Tuyên Quang - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Hoạt động y tế

Chi nhánh Xây lắp 7 tại Tuyên quang

Mã số thuế: 0100104186-006

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26-09-2001

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Tân quang - Tỉnh Tuyên Quang - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000273888

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 06-06-2007

Địa chỉ: Phường Minh Xuân, Thị xã Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Công ty TNHH Công trình điện Cáp Nhĩ Tân (HPE)

Mã số thuế: 5000272965-002

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 10-03-2008

Địa chỉ: Thị trấn Na hang - Tỉnh Tuyên Quang - Tuyên Quang

Nghành nghề chính:

Công ty XNK máy móc thiết bị Vân Nam Trung Quốc

Mã số thuế: 5000272965-003

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 11-03-2008

Địa chỉ: Thị trấn Na hang - Tỉnh Tuyên Quang - Tuyên Quang

Nghành nghề chính:

Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh Uỷ ( đơn vị nộp hộ )

Mã số thuế: 5000348029

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 13-03-2009

Địa chỉ: Đường 17/8 - Tỉnh Tuyên Quang - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi