Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Nhà văn hoá trung tâm Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2000269565

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 04-10-2011

Địa chỉ: 161 Phan Ngọc Hiển, F5 - Tỉnh Cà Mau - Cà Mau

Nghành nghề chính: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi