Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Tổ Thu Mua Hàng Thủy Sản Xuất Khẩu

Mã số thuế: 4200263356-001

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 30-03-1999

Địa chỉ: 228 Trần Hưng Đạo - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Antara Koh (I) pte ltd

Mã số thuế: 4300344545-001

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 23-11-2006

Địa chỉ: Số 623 La Thành - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Công Ty VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS BV

Mã số thuế: 4300335043-003

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-02-2007

Địa chỉ: 208 Hùng Vương - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Bridge Foundation Material Co, Ltd

Mã số thuế: 4300344545-002

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-05-2007

Địa chỉ: Số 623 La Thành - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính:

Bridge Foundation Material Co., Ltd

Mã số thuế: 4300356163-001

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 19-07-2007

Địa chỉ: Cảng tổng hợp số 1, xã Bình Thuận - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính:

Công Ty Sogreah Consultants

Mã số thuế: 4300335043-005

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 05-10-2007

Địa chỉ: 208 Hùng Vương - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính:

Engineering Design Co,Ltd of CCC Fourth Horbor Engineering Co,Ltd

Mã số thuế: 4300360057-002

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 05-12-2007

Địa chỉ: Khu kinh tế Dung Quất - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính:

Liên Danh YMC-TRANSTECH

Mã số thuế: 4300369363-001

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 29-01-2008

Địa chỉ: Tân Hy- Bình Đông - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính:

Công Ty TNHH Sản Xuất- Thương Mại- Dịch Vụ- Xây Dựng Hoàng Minh

Mã số thuế: 4300371884

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 06-03-2008

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Lê Hồng Phong - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Sản xuất đồ gỗ xây dựng

Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Ngãi

Mã số thuế: 0102641429-045

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10-03-2008

Địa chỉ: 101- Đại lộ Hùng Vương - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Bảo hiểm nhân thọ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Sen

Mã số thuế: 4300372454

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10-03-2008

Địa chỉ: Tổ 17, Phường Nghĩa Chánh - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG, Hong Kong Branch

Mã số thuế: 4300360057-003

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10-07-2008

Địa chỉ: Khu kinh tế Dung Quất - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính:

Công Ty TNHH Hanul Kigong

Mã số thuế: 4300401828-001

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 05-01-2009

Địa chỉ: B3, tổ 22, đường Lê Văn Sỹ - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính:

South West Industries PTE- LTD

Mã số thuế: 4300369363-002

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 28-02-2009

Địa chỉ: Tân Hy- Bình Đông - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính:

VPĐD Det Norske Veritas As Tại Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300369363-003

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 18-04-2009

Địa chỉ: Tân Hy- Bình Đông - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính:

Công Ty TNHH Shindong Digitech

Mã số thuế: 4300369363-004

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 16-07-2009

Địa chỉ: Tân Hy- Bình Đông - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính:

Chi Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300478732

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27-08-2009

Địa chỉ: 335 Nguyễn Nghiêm - Tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi