Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Doanh nghiệp Quang Vinh

Mã số thuế: 5300101505

Tỉnh/thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Số nhà 193 - Đường Hoàng Liên - Phường Cốcc Lếu - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Duyên Hải

Mã số thuế: 5300101047

Tỉnh/thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Số nhà 068 - Đường Nhạc Sơn - Phường Duyên hải - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Công ty thương mại Hồng Hà

Mã số thuế: 5300103774

Tỉnh/thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: Số 026 - Đường Nguyễn Huệ - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

Nghành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Doanh nghiệp Hồng Hạnh

Mã số thuế: 5300102499

Tỉnh/thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-09-1998

Địa chỉ: SN 008 đường Nhạc Sơn - phường Duyên Hải - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Chi nhánh Công ty Vật tư Phú Thọ

Mã số thuế: 2600164074-001

Tỉnh/thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 10-11-1998

Địa chỉ: 124Phan Bội Châu phường Lào Cai - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

Nghành nghề chính: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

Trường chính trị tỉnh Lào Cai

Mã số thuế: 5300132648

Tỉnh/thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 16-12-1998

Địa chỉ: Đường Lê Quý Đôn - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Phòng công chứng số 1 tỉnh Lào cai

Mã số thuế: 5300132729

Tỉnh/thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 16-12-1998

Địa chỉ: 577đường Hoàng Liên - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc Tế

Mã số thuế: 5300132736

Tỉnh/thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 16-12-1998

Địa chỉ: SN:003,Đường Nguyễn Huệ phường Lào Cai - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 8 - Lào cai

Mã số thuế: 0100103224-008

Tỉnh/thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 06-02-1999

Địa chỉ: 007 Đường Nguyễn huệ - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lào Cai

Mã số thuế: 5300140328

Tỉnh/thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 13-03-1999

Địa chỉ: Xã Bắc Cường - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lào cai

Mã số thuế: 5300143583

Tỉnh/thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 02-08-1999

Địa chỉ: Đường Hoàng liên - Phường Kim tân - Tỉnh Lào Cai - Lào Cai

Nghành nghề chính: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi