Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình

Mã số thuế: 2600555977

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 15-05-2009

Địa chỉ: Xã Trưng Vương - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính: Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ

Mã số thuế: 2600633495

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 04-09-2009

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội

ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy

Mã số thuế: 2600633488

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 04-09-2009

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội

Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ

Mã số thuế: 2600633470

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 04-09-2009

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội

Bệnh viện tâm thần tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600634717

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 07-09-2009

Địa chỉ: Số 68, phố Cao Bang, phường Âu Cơ - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

BCH Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600634668

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 07-09-2009

Địa chỉ: Phường Tiên Cát - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính: Hoạt động của công đoàn

Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600634636

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 07-09-2009

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức tôn giáo

Công ty TNHH kỹ thuật Gốm AOSIBO Phật Sơn

Mã số thuế: 2600689057-001

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 28-06-2010

Địa chỉ: Phố Hồng Hà - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính:

Zhucheng City Xuridong Machinery Co., Ltd

Mã số thuế: 2600705693-001

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 25-11-2010

Địa chỉ: Khu Tầm Vông - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH PAN PACIFIC Co., Ltd

Mã số thuế: 2600733820-001

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 20-04-2011

Địa chỉ: Lô 2, KCN Thuỵ Vân - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính:

Công ty cổ phần SHONAI SUIT

Mã số thuế: 2600792368-001

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 27-12-2011

Địa chỉ: Dốc Đồi Thông - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH HITACHI PLANT TECHNOLOGIES

Mã số thuế: 2600792368-002

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 27-12-2011

Địa chỉ: Dốc Đồi Thông - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH Doshirak Rus

Mã số thuế: 2600837298-001

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 15-05-2012

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH TAE HEUNG ENGINEERING

Mã số thuế: 2600837298-002

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 30-05-2012

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH HUYNDAI AUTOPACK

Mã số thuế: 2600837298-003

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 30-05-2012

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng - Tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi