Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Xí Nghiệp Chế Biến Lương Thực Cầu Kè

Mã số thuế: 2100112991-004

Tỉnh/thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 19-03-2001

Địa chỉ: Khóm 2, TT Cầu Kè - Tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh

Nghành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Trà Vinh

Mã số thuế: 0100111761-114

Tỉnh/thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 16-08-2001

Địa chỉ: Nguyễn Đáng-P6 - Tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh

Nghành nghề chính: Bảo hiểm nhân thọ

Chi nhánh Cảng Sông TP-HCM tại H.Càng Long tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 0300418038-001

Tỉnh/thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 21-10-2002

Địa chỉ: ấp Phú Hòa, xã Phương Thạnh - Tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Trung Tâm Tin Học

Mã số thuế: 2100118633-011

Tỉnh/thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 25-10-2004

Địa chỉ: 70, Hùng Vương, F4 - Tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh

Nghành nghề chính: Viễn thông

Công Ty TNHH Thái Bình

Mã số thuế: 2100239532

Tỉnh/thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 10-11-2004

Địa chỉ: xã Long Đức , TXTV - Tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh

Nghành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Tổng thầu EPC dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 tại tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100459545-001

Tỉnh/thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 09-05-2011

Địa chỉ: 16-âu Cơ - Tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi