Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Du Lịch Non Nước Lâm Bình

Mã số thuế: 5000849667

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21-04-2018

Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Điều hành tua du lịch

Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Khu

Mã số thuế: 5000849723

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 27-04-2018

Địa chỉ: Thôn Phiêng Luông, Xã Bình An, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ivy Nguyễn

Mã số thuế: 5000848913

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 27-03-2018

Địa chỉ: Thôn Nặm Đíp, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Xây Dựng An Long Quân

Mã số thuế: 5000848159

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 06-02-2018

Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Quang Việt

Mã số thuế: 5000847885

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 17-01-2018

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nông Nghiệp Mai Tuyết

Mã số thuế: 5000830514

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 01-12-2016

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Chăn nuôi lợn

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000827261

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 23-06-2016

Địa chỉ: Bản Khiển - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

UBND Xã Hồng quang

Mã số thuế: 5000170152

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 14-07-1999

Địa chỉ: - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND Xã Thổ Bình

Mã số thuế: 5000170018

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 14-07-1999

Địa chỉ: - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND Xã Bình An

Mã số thuế: 5000169950

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 14-07-1999

Địa chỉ: - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khánh Nam Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000221657

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15-05-2003

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ - Xã Thượng Lâm - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Mười Tiến

Mã số thuế: 5000227994

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 11-01-2005

Địa chỉ: Thôn Nậm Đíp - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình đường bộ

Trường Tiểu Học Bình An

Mã số thuế: 5000228878

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 20-01-2005

Địa chỉ: - Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường trung học cơ sở Hồng Quang

Mã số thuế: 5000228476

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 20-01-2005

Địa chỉ: Thôn Nà nghè - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trường Trung Học Cơ Sở Thổ Bình

Mã số thuế: 5000228892

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 20-01-2005

Địa chỉ: - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trường Trung Học Cơ Sở Bình An

Mã số thuế: 5000229046

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21-01-2005

Địa chỉ: - Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trường Tiểu Học Hồng Quang

Mã số thuế: 5000229085

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21-01-2005

Địa chỉ: Thôn Nà Nghè - Xã Hồng Quang - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Thổ Bình

Mã số thuế: 5000228966

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21-01-2005

Địa chỉ: Thôn Nà Cọn - Xã Thổ Bình - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Hợp Tác Xã Thượng Hà Xã Thượng Lâm

Mã số thuế: 5000230115

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 25-02-2005

Địa chỉ: Bản Chợ - Xã Thượng Lâm - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Phúc Yên

Mã số thuế: 5000250270

Tỉnh/thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 07-12-2005

Địa chỉ: thôn Phiêng Mơ - Xã Phúc Yên - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi