Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty CP Phát Triển Bản Lìu

Mã số thuế: 5200868314

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 03-11-2016

Địa chỉ: Khu 1 - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200110802

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 05-09-1998

Địa chỉ: khu 4 thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Phòng Địa Chính

Mã số thuế: 5200150354

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 02-11-1998

Địa chỉ: Xã hát Lừi - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Trạm Thú Y

Mã số thuế: 5200150379

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 02-11-1998

Địa chỉ: Xã Hát Lừi - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động thú y

Phòng Tài Chính - Kê� hoaÊch huyêÊn TraÊm Tâ�u

Mã số thuế: 5200150386

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 02-11-1998

Địa chỉ: Khu 2 - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Văn Phòng HĐND và UBND

Mã số thuế: 5200150361

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 02-11-1998

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Trạm Tấu - Thị trấn Trạm Tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Trường mần non

Mã số thuế: 5200173979

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 15-12-1999

Địa chỉ: Thị trấn trạm tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường trung học phổ thông Trạm Tấu

Mã số thuế: 5200173986

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 15-12-1999

Địa chỉ: Thị trấn Trạm tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

UBND xã Xà hồ

Mã số thuế: 5200175133

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: xã Xà hồ - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Pá Hu

Mã số thuế: 5200175140

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: xã Pá hu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Hát lừu

Mã số thuế: 5200175084

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: xã hát lừu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND Thị trấn Trạm tấu

Mã số thuế: 5200175091

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: thị trấn trạm tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Bản công

Mã số thuế: 5200175101

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: xã Bản công - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Bản mù

Mã số thuế: 5200175126

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: xã Bản mù - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Túc đán

Mã số thuế: 5200175165

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: xã Túc đán - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Làng Nhì

Mã số thuế: 5200175172

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: xã Lành Nhì - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Tà Xi láng

Mã số thuế: 5200175207

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: xã Tà Xi Láng - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Phình hồ

Mã số thuế: 5200175197

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: xã phình hồ - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Pá lau

Mã số thuế: 5200175158

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: Xã Pá lau - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Trạm tấu

Mã số thuế: 5200175119

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: xã Trạm tấu - Huyện Trạm Tấu - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi