Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Bảo Anh

Mã số thuế: 5200887839

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 09-04-2018

Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Công Ty TNHH Mcc - Vina

Mã số thuế: 5200877855

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 10-08-2017

Địa chỉ: Tổ 5, Thị Trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Nghành nghề chính: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Mcc

Mã số thuế: 5200873032

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 17-04-2017

Địa chỉ: Bản Trống Tông Khúa, Xã Cao Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Nghành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Mcc

Mã số thuế: 5200869893

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 19-12-2016

Địa chỉ: Tổ 4, Thị Trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

Nghành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thào Sa Chải

Mã số thuế: 5200867896

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 24-10-2016

Địa chỉ: Bản Tu San - Xã Nậm Có - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

HTX Dịch vụ nông nghiệp chăn nuôi thủy sản Minh Phú

Mã số thuế: 5200865306

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-07-2016

Địa chỉ: Nhà bà Hoàng Thị Hoạt - Thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính:

CôNG TY Cổ PHầN NGọC LINH MCC

Mã số thuế: 5200866476

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 23-08-2016

Địa chỉ: Bản Trống Tông Khúa - Xã Khau Phạ - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính:

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200108521

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 05-09-1998

Địa chỉ: bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Công an Huyện Mù cang chải

Mã số thuế: 5200150467

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 02-11-1998

Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Phòng Tài chính

Mã số thuế: 5200150509

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 02-11-1998

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Trạm thú y

Mã số thuế: 5200150516

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 02-11-1998

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Phòng tài nguyên và môi trường

Mã số thuế: 5200150555

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 02-11-1998

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200150499

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 02-11-1998

Địa chỉ: Tổ 8 Thị trấn Mù Cang Chải - Thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động y tế

UBND xã Nậm Khắt

Mã số thuế: 5200175006

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: Xã Nậm Khắt - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Kim Nọi

Mã số thuế: 5200175013

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: Xã Kim nọi - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Chế Cu Nha

Mã số thuế: 5200175020

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: xã Chế Cu Nha - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Khao Mang

Mã số thuế: 5200175045

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: xã Khau mang - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Lao Chải

Mã số thuế: 5200175052

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: xã Lao chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND Thị trấn Mù cang chải

Mã số thuế: 5200174926

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải - Thị trấn Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND xã Mồ Dề

Mã số thuế: 5200174933

Tỉnh/thành phố: Yên Bái

Ngày thành lập: 26-01-2000

Địa chỉ: xã Mồ dề - Huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi