Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Dự án VIE/97/007- Bộ kế hoạch & đầu tư

Mã số thuế: 0101030674

Tỉnh/thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 04-07-2000

Địa chỉ: Số 2 Hoàng văn thụ - Thành phố Hà Nội - Hà Nội

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Công ty xây dựng và kỹ thuật LG (LG E &C)

Mã số thuế: 0800235272

Tỉnh/thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 22-08-2000

Địa chỉ: Tầng 12- Toà nhà trung tâm Hà nội- Melia - Thành phố Hà Nội - Hà Nội

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công ty TNHH kỹ nghệ vina - fuji

Mã số thuế: 0101063711

Tỉnh/thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 02-11-2000

Địa chỉ: - Thành phố Hà Nội - Hà Nội

Nghành nghề chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng

Dự án VIE/98/021- Cục xúc tiến thương mại - Bộ Thương mại

Mã số thuế: 0101125541

Tỉnh/thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 17-07-2003

Địa chỉ: 28B lê ngọc hân - Thành phố Hà Nội - Hà Nội

Nghành nghề chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi