Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Sản Xuất Dũng Thành

Mã số thuế: 4101504586

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 08-01-2018

Địa chỉ: Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, Thị Trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Nghành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Công Ty TNHH Tư Duy Phát

Mã số thuế: 4101504628

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 08-01-2018

Địa chỉ: Thôn Tân Thuận, Thị Trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lâm Nghiệp Trọng Thủy

Mã số thuế: 4101505290

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 15-01-2018

Địa chỉ: Thôn Tân Quang, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Nghành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Sinh Thái Vân Canh

Mã số thuế: 4101506488

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 25-01-2018

Địa chỉ: Thôn Hiệp Vinh 1 , Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Nghành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hậu Minh

Mã số thuế: 4101499953

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 25-10-2017

Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị Trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Nghành nghề chính: Khai thác gỗ

Công Ty TNHH Viễn Thông Vân Canh

Mã số thuế: 4101492059

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 18-07-2017

Địa chỉ: Thôn Hiệp Vinh 1, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Nghành nghề chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Công Ty TNHH Gạch Ngói Đức Long

Mã số thuế: 4101487450

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 16-05-2017

Địa chỉ: Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, Thị Trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Nghành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Kiều Anh

Mã số thuế: 4101476723

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 01-12-2016

Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Thị Trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Nghành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Luân Lưu

Mã số thuế: 4101474349

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 19-10-2016

Địa chỉ: Làng Hiệp Giao - Thị trấn Vân Canh - Huyện Vân Canh - Bình Định

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Thiên Hương

Mã số thuế: 4101473930

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 13-10-2016

Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn II - Thị trấn Vân Canh - Huyện Vân Canh - Bình Định

Nghành nghề chính: Thu gom rác thải không độc hại

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tuynen Tiến Đạt

Mã số thuế: 4101468715

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 14-07-2016

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Canh Hiệp - Huyện Vân Canh - Bình Định

Nghành nghề chính:

CôNG TY TNHH LâM NGHIệP PHươNG HIếU

Mã số thuế: 4101470545

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 11-08-2016

Địa chỉ: Thôn An Long 1 - Xã Canh Vinh - Huyện Vân Canh - Bình Định

Nghành nghề chính:

Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh

Mã số thuế: 4100258881

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2 - Huyện Vân Canh - Bình Định

Nghành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

UBND Xã Canh Hiệp

Mã số thuế: 4100165725

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 30-10-1998

Địa chỉ: Xã Canh Hiệp - Huyện Vân Canh - Bình Định

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND Xã Canh Thuận

Mã số thuế: 4100165764

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 30-10-1998

Địa chỉ: Xã Canh Thuận - Huyện Vân Canh - Bình Định

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

UBND Xã Canh Hoà

Mã số thuế: 4100165789

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 30-10-1998

Địa chỉ: Xã Canh Hoà - Huyện Vân Canh - Bình Định

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Phòng Nông nghiệp & PTNN Vân Canh

Mã số thuế: 4100165820

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 30-10-1998

Địa chỉ: - Huyện Vân Canh - Bình Định

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Phòng Tài chính-Giao thông-Công nghiệp-Xây dựng Vân Canh

Mã số thuế: 4100165852

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 30-10-1998

Địa chỉ: - Huyện Vân Canh - Bình Định

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Công an Huyện Vân Canh

Mã số thuế: 4100165891

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 30-10-1998

Địa chỉ: - Huyện Vân Canh - Bình Định

Nghành nghề chính: Hoạt động quốc phòng

Phòng Tư pháp Vân Canh

Mã số thuế: 4100165919

Tỉnh/thành phố: Bình Định

Ngày thành lập: 30-10-1998

Địa chỉ: - Huyện Vân Canh - Bình Định

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi