Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Danh Vương

Mã số thuế: 2601016657

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 22-11-2018

Địa chỉ: Tổ 8, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Long Đức Vân Lĩnh

Mã số thuế: 2601013215

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 03-10-2018

Địa chỉ: Khu 2, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xăng Dầu Đức Trung

Mã số thuế: 2601006666

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 03-08-2018

Địa chỉ: Khu 15, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Agaru Việt Nam

Mã số thuế: 2601000505

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 29-05-2018

Địa chỉ: Khu 9, Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

Công Ty Cổ Phần Đạt Phát Phú Thọ

Mã số thuế: 2601000840

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 04-06-2018

Địa chỉ: Khu 4, Xã Đồng Xuân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty Cổ Phần Thái Hoàng Cương

Mã số thuế: 2601001989

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 15-06-2018

Địa chỉ: Khu 2, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty Cổ Phần Htc Phú Thọ

Mã số thuế: 2601002559

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 22-06-2018

Địa chỉ: Khu 2, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng

Công Ty TNHH Ô Tô Quang Vương

Mã số thuế: 2601002742

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 26-06-2018

Địa chỉ: Khu 8, Xã Đông Thành, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Công Ty TNHH Tgt Việt Nam

Mã số thuế: 2600999450

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 10-05-2018

Địa chỉ: Khu 12, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Xây Dựng Việt Cường

Mã số thuế: 2600999845

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 18-05-2018

Địa chỉ: Khu 7, Xã Võ Lao, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Đại Ngọc

Mã số thuế: 2601000093

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 23-05-2018

Địa chỉ: Khu 11, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Tm Phương Bích Diệp

Mã số thuế: 2600998288

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 13-04-2018

Địa chỉ: khu 2, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Khánh Ngân

Mã số thuế: 2600998337

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 16-04-2018

Địa chỉ: Khu 10, Xã Võ Lao, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Coteccons Tuấn Tú

Mã số thuế: 2600997534

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 03-04-2018

Địa chỉ: Khu 6, Xã Hanh Cù, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Hoa Linh

Mã số thuế: 2600997622

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 03-04-2018

Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Trà Ut

Mã số thuế: 2600996957

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 16-03-2018

Địa chỉ: KHU 2, Xã Đỗ Sơn, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Công Ty TNHH Nhật Tâm An

Mã số thuế: 2600995745

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 06-02-2018

Địa chỉ: Khu 4, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

Công Ty TNHH Thương Mại Chung Thành Phú Thọ

Mã số thuế: 2600993603

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 05-01-2018

Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ uống

Công Ty TNHH Tm Mạnh Phát Phú Thọ

Mã số thuế: 2600993836

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 10-01-2018

Địa chỉ: Khu 4, Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hùng Mạnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600989043

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 17-11-2017

Địa chỉ: khu 10, Xã Đỗ Sơn, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi