Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Vân Nguyên

Mã số thuế: 4300822600

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 07-08-2018

Địa chỉ: Thôn Đăk Trên, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thiện Đạt

Mã số thuế: 4300817505

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17-05-2018

Địa chỉ: Khu dân cư Đồng Bà Cầu, thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hoa Lan

Mã số thuế: 4300814261

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 19-03-2018

Địa chỉ: Thôn Kim Sa, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Thượng Sơn Tây

Mã số thuế: 4300794505

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 16-02-2017

Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG Và THươNG MạI THUậN THịNH PHáT

Mã số thuế: 4300785123

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25-08-2016

Địa chỉ: Thôn Bãi Màu - Xã Sơn Tân - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính:

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG - THươNG MạI TâN TạO TIếN

Mã số thuế: 4300785035

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25-08-2016

Địa chỉ: Thôn Huy Măng - Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính:

Xí Nghiệp Xây Dựng 684

Mã số thuế: 4300301319

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 20-09-2001

Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tài Nguyên

Mã số thuế: 4300318954

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 01-07-2003

Địa chỉ: Thôn Ra Nhua - Xã Sơn Tân - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

Xí Nghiệp Xây Dựng Tấn Nguyên

Mã số thuế: 4300322767

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 19-03-2004

Địa chỉ: Thôn Xà Ruông, Xã Sơn Tinh - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Phòng Công Thương Huyện Sơn Tây

Mã số thuế: 4300325133

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 23-07-2004

Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Huyện Sơn Tây

Mã số thuế: 4300325158

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 23-07-2004

Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Phòng Địa Chính Nông Nghiệp và PTNN Huyện Sơn Tây

Mã số thuế: 4300325140

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 23-07-2004

Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Trung Tâm Y Tế Huyện Sơn Tây

Mã số thuế: 4300334000

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 14-09-2005

Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Chi Cục Thuế Huyện Sơn Tây

Mã số thuế: 4300318785-012

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17-11-2005

Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

DNTN Xí Nghiệp Xây Dựng ánh Sự

Mã số thuế: 4300337178

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17-02-2006

Địa chỉ: Thôn Huy Em, Xã Sơn Mùa - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Phòng Kinh Tế Huyện Sơn Tây

Mã số thuế: 4300342763

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 19-09-2006

Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Công Ty CP Thuỷ Điện Đakđrinh

Mã số thuế: 4300350203

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 30-03-2007

Địa chỉ: Thôn Ra Nhua - Xã Sơn Tân - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

UBND Xã Sơn Mùa

Mã số thuế: 4300360988

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 15-10-2007

Địa chỉ: Xã Sơn Mùa - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

UBND Xã Sơn Tân

Mã số thuế: 4300360970

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 15-10-2007

Địa chỉ: Thôn Ranhua, Xã Sơn Tân - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi