Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thương Mại Và Dịch Vụ Đức Toàn

Mã số thuế: 2601006306

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 05-08-2018

Địa chỉ: khu 11, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công Ty TNHH Khánh Ánh Dương

Mã số thuế: 2601005341

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 20-07-2018

Địa chỉ: Khu 9, Xã Ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Hỗ Trợ Giáo Dục Sao Mai

Mã số thuế: 2601005380

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 20-07-2018

Địa chỉ: khu 10, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Minh Thành Phú Thọ

Mã số thuế: 2601003552

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 04-07-2018

Địa chỉ: Khu 6, Xã Ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đan Hà

Mã số thuế: 2601003457

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 06-07-2018

Địa chỉ: Khu 1, Xã Đan Hà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Công Ty TNHH Lực Tiến Phú Thọ

Mã số thuế: 2601002301

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 20-06-2018

Địa chỉ: Khu 4, Xã Phương Viên, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hòa Hùng

Mã số thuế: 2601002326

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 22-06-2018

Địa chỉ: Khu 3, Xã Phương Viên, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Công Ty TNHH Thực Phẩm Quân Hải

Mã số thuế: 2601002735

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 26-06-2018

Địa chỉ: Khu 8, Xã Hương Xạ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Giang

Mã số thuế: 2601000368

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 25-05-2018

Địa chỉ: khu 4, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Tài Tân

Mã số thuế: 2600999637

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 15-05-2018

Địa chỉ: Khu 1, Xã Yên Luật, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân T&t Lâm Thao

Mã số thuế: 2600998305

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 13-04-2018

Địa chỉ: Khu 5, Xã Ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Song Mã

Mã số thuế: 2600998672

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 26-04-2018

Địa chỉ: Khu 10 Dốc Nai, Xã Yên Luật, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý

Công Ty TNHH Trường Xuân Phú Thọ

Mã số thuế: 2600997358

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 27-03-2018

Địa chỉ: Khu 3, Xã Phương Viên, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tập Đoàn Hồng Minh

Mã số thuế: 2600993956

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 11-01-2018

Địa chỉ: Khu 1, Xã Mai Tùng, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Quang Phú Thọ

Mã số thuế: 2600994565

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 18-01-2018

Địa chỉ: Khu 5, Xã Đại Phạm, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Linh Long Trang

Mã số thuế: 2600994999

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 24-01-2018

Địa chỉ: khu 5, Xã Phương Viên, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Công Ty TNHH Mai Trang Phú Thọ

Mã số thuế: 2600994639

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 24-01-2018

Địa chỉ: khu 3, Xã Ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Công Ty TNHH Sơn Hải Phú Thọ

Mã số thuế: 2600989290

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 23-11-2017

Địa chỉ: Khu 3, Xã Văn Lang, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Công Ty TNHH Tm Vận Tải Du Lịch Trung Ngọc Anh

Mã số thuế: 2600989318

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 23-11-2017

Địa chỉ: Khu 1, Xã Lệnh Khanh, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Trúc Mai Phú Thọ

Mã số thuế: 2600990698

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 20-12-2017

Địa chỉ: Khu 3, Xã Ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi