Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công ty cổ phần TOYO DENSO

Mã số thuế: 0800460905-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 06-10-2008

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Sách - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

PANASONIC FACTORY SOLVTIONS ASIA PACIFIC PTE LTD

Mã số thuế: 0800386722-011

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 25-11-2008

Địa chỉ: Lô 5, KCN Nam Sách - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

MITSUBISHI UFJ LEASE ( SINGAPORE ) PTE - LTD

Mã số thuế: 0800390380-005

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-11-2008

Địa chỉ: Lô F3, KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

LMS TECHNOLOGIES PTE LTD

Mã số thuế: 0800375590-013

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 18-03-2009

Địa chỉ: Khu CN Đại An - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

PACIFIC STAS HOLDING LTD

Mã số thuế: 0800447340-008

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 21-04-2009

Địa chỉ: LôC1- KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

DAIICHI JITSUGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0800447340-009

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 21-04-2009

Địa chỉ: LôC1- KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Dương

Mã số thuế: 0800621013

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 22-04-2009

Địa chỉ: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

ENGELIN TEH PRACTICE LLC

Mã số thuế: 0800444607-009

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 24-04-2009

Địa chỉ: xã Phú Thứ - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH FALCON Việt Nam

Mã số thuế: 0800646755

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 20-05-2009

Địa chỉ: Km4 Nguyễn Lương Bằng phường Việt Hoà - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý

NANJING HIGH SPEED & ACCURATE GEAR (GROUP) CO,. LTD

Mã số thuế: 0800444607-012

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 15-06-2009

Địa chỉ: xã Phú Thứ - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Nguyễn Tiễn Sĩ

Mã số thuế: 0800715663

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 22-06-2009

Địa chỉ: Thanh Đặng Thanh Hải - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu cơ khí và vật liệu xây dựng VINA

Mã số thuế: 0800725608

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 01-07-2009

Địa chỉ: Km 51 quốc lộ 5 phường Cẩm Thượng - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Cục Thống Kê Tỉnh Hải Dương

Mã số thuế: 0800728101

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 09-07-2009

Địa chỉ: 354 Nguyễn Lương Bằng - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

NEOTECH CONTAINER INDUSTRIAL CORPORATION

Mã số thuế: 0800511726-002

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 16-07-2009

Địa chỉ: lô 11 Cụm CN tầu thuỷ Hải Dương - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KURODA KAGAKU CO,. LTD

Mã số thuế: 0800735606-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 27-07-2009

Địa chỉ: Lô D3 KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KATO SPRING (THAILAND) LTD

Mã số thuế: 0800390380-006

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 27-07-2009

Địa chỉ: Lô F3, KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KURODA KAGAKU HONG KONG CO., LTD

Mã số thuế: 0800735606-002

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 27-07-2009

Địa chỉ: Lô D3 KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KATO SPRING ( SINGAPORE) PTE,. LTD

Mã số thuế: 0800390380-007

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 27-07-2009

Địa chỉ: Lô F3, KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Công ty MIZUHO SPING SEISAKISHO

Mã số thuế: 0800459956-013

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 29-10-2009

Địa chỉ: KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Công ty MIZUHO PRECISION HONG KONG

Mã số thuế: 0800459956-012

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 29-10-2009

Địa chỉ: KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi