Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công ty TNHH An Phát

Mã số thuế: 0800338422

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 01-08-2006

Địa chỉ: 19B,ngõ 53, phố Phạm Ngũ Lão - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty Sumitomo Wiring Systems Ltd

Mã số thuế: 0800342242-008

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 29-11-2006

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại An - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

DRAGON TRADING SHIPPING Co, Limited

Mã số thuế: 0800372504-002

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 13-02-2007

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Sách, xã ái Quốc - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

DRAGON TRADING SHIPPING Co, Limited

Mã số thuế: 0800372504-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 13-02-2007

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Sách, xã ái Quốc - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH Enzo Viet

Mã số thuế: 0800379267

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 17-05-2007

Địa chỉ: KCN Đại An - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Công ty TNHH Sumitomo Wiring Systems

Mã số thuế: 0800342242-012

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 24-07-2007

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại An - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH Sumitomo Wiring Systems

Mã số thuế: 0800342242-011

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 24-07-2007

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại An - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Công ty Kato Spring Thai Land LTD

Mã số thuế: 0800390380-002

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-11-2007

Địa chỉ: Lô F3, KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Công ty Kato Spring (S) PTE LTD

Mã số thuế: 0800390380-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-11-2007

Địa chỉ: Lô F3, KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

Mã số thuế: 0800402981

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 20-12-2007

Địa chỉ: Km sô 3 đường Nguyễn Lương Bằng - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: Hoạt động y tế dự phòng

Elegance Industrial Co., Ltd

Mã số thuế: 0800445791-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 06-03-2008

Địa chỉ: - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH PHI

Mã số thuế: 0800446668

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 07-03-2008

Địa chỉ: KCN Đại An, Km 51, Quốc lộ 5, Tú Minh - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Công ty TAISEI CORPORATION

Mã số thuế: 0800447397-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 24-03-2008

Địa chỉ: - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Hitachi Hight - Technologies ( Singapore ) PTE, LTD

Mã số thuế: 0800450784-012

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 25-04-2008

Địa chỉ: - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Hitachi Hight - Technologies ( Singapore) PTE, LTD

Mã số thuế: 0800450784-011

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 25-04-2008

Địa chỉ: - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Mitsubishi UFJ Lease ( Singapore ) PTE - LTD

Mã số thuế: 0800390380-004

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 15-07-2008

Địa chỉ: - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Hitachi High - Technologies ( Singapore) PTE., LTD

Mã số thuế: 0800450784-013

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 21-07-2008

Địa chỉ: - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Mizuho Spring Seisakusho Co, LTD

Mã số thuế: 0800459956-008

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 24-09-2008

Địa chỉ: KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Sumitomo Mitsuifinance AND Leasing Company, Limited

Mã số thuế: 0800459956-009

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 24-09-2008

Địa chỉ: KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Sumitomo Wiring System., LTD

Mã số thuế: 0800375590-012

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 25-09-2008

Địa chỉ: Khu CN Đại An - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi