Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY CO,. LTD

Mã số thuế: 0800787876-008

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 14-06-2012

Địa chỉ: Lô B7 & 8 KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Mitsubishi UFJ Lease (Singapore) PTE.LTD

Mã số thuế: 0800386722-028

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 18-06-2012

Địa chỉ: Lô 5, KCN Nam Sách - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KURODA KAGAKU CO,. LTD

Mã số thuế: 0800735606-014

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 22-06-2012

Địa chỉ: Lô D3 KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KURODA KAGAKU CO,. LTD

Mã số thuế: 0800735606-012

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 22-06-2012

Địa chỉ: Lô D3 KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KURODA KAGAKU CO,. LTD

Mã số thuế: 0800735606-013

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 22-06-2012

Địa chỉ: Lô D3 KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KURODA KAGAKU CO,. LTD

Mã số thuế: 0800735606-011

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 22-06-2012

Địa chỉ: Lô D3 KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Taishodo Seiko Co., Ltd

Mã số thuế: 0800457998-008

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 27-06-2012

Địa chỉ: Lô XN 36 Khu CN Đại An - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi