Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hải Dương

Mã số thuế: 0100111761-099

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 23-05-2001

Địa chỉ: Km 1 Nguyễn Lương Bằng - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bảo hiểm phi nhân thọ khác

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH Khánh Long

Mã số thuế: 0800253049

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 23-01-2002

Địa chỉ: Số 9 Đoàn Kết- Phường Ngọc Châu - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác

Chi nhánh Công ty cổ phần Nam Phát tại Hải Dương

Mã số thuế: 0200444468-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 25-02-2002

Địa chỉ: Số 5 - phố Nguyễn Trãi - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

XN sản xuất kinh doanh vật tư tấm lợp

Mã số thuế: 0800010134-011

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 07-05-2002

Địa chỉ: Phố Tam Giang - Trần Hưng Đạo - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

Công ty TNHH Thuỵ Hồng Đài Loan

Mã số thuế: 0800263495

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 01-07-2002

Địa chỉ: 822 Lê Thanh Nghị - phường Hải Tân - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: Sản xuất linh kiện điện tử

CN Công ty XD và SX giầy Thanh niên XP HP tại Hải Dương

Mã số thuế: 0200421372-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 17-02-2003

Địa chỉ: Km3 Nguyễn Lương Bằng - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng

XN khai thác công trình thuỷ lợi huyện Cẩm Giàng - CN CTY TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương

Mã số thuế: 0800281127-012

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2003

Địa chỉ: Xã Tân Trường - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

XN khai thác công trình thuỷ lợi huyện Bình Giang - CN CTY TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương

Mã số thuế: 0800281127-010

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2003

Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi thành phố Hải Dương

Mã số thuế: 0800281127-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2003

Địa chỉ: Phường Thanh Bình - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

CN xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Tứ Kỳ

Mã số thuế: 0800281127-011

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2003

Địa chỉ: Đường Tây Nguyên Thị trấn Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện Ninh Giang - CN công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương

Mã số thuế: 0800281127-009

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2003

Địa chỉ: Thị trấn Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

XN khai thác công trình thuỷ lợi huyện Kinh Môn - CN CTY TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương

Mã số thuế: 0800281127-006

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2003

Địa chỉ: Thị trấn An Lưu - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

XN khai thác công trình thuỷ lợi huyện Gia Lộc - CN CTY TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương

Mã số thuế: 0800281127-005

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2003

Địa chỉ: Thị trấn Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

XN khai thác công trình thuỷ lợi huyện Kim Thành - CN CTY TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương

Mã số thuế: 0800281127-003

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2003

Địa chỉ: Thị trấn Phú Thái - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

XN khai thác công trình thuỷ lợi huyện Thanh Miện - CN CTY TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương

Mã số thuế: 0800281127-002

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2003

Địa chỉ: Thị trấn Neo - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

XN khai thác công trình thuỷ lợi huyện Chí Linh - CN CTY TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương

Mã số thuế: 0800281127-004

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2003

Địa chỉ: Thị trấn Sao Đỏ - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

XN khai thác công trình thuỷ lợi huyện Nam Sách

Mã số thuế: 0800281127-007

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2003

Địa chỉ: Xã Ai Quốc - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

XN khai thác công trình thuỷ lợi huyện Thanh Hà - CN CTY TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương

Mã số thuế: 0800281127-008

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2003

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Hà - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi