Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Khách Sạn Sông Vân

Mã số thuế: 2700138222-009

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 03-11-1998

Địa chỉ: Số 7 Lê hồng phong - Phường vân giang - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Phòng Công chứng số 1( Sở tư pháp)

Mã số thuế: 2700272806

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 18-04-2002

Địa chỉ: Thị xã Ninh bình - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Phòng quản lý tư pháp khác ( Sở tư pháp)

Mã số thuế: 2700272813

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 18-04-2002

Địa chỉ: Sở tư pháp - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Công ty hữu nghị Việt Trung

Mã số thuế: 2700281568

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 24-11-2004

Địa chỉ: Thôn Đoàn kết - Xã Yên sơn - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

Chi cục thuế Nho quan

Mã số thuế: 2700226616-006

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 22-02-2005

Địa chỉ: Thị trấn Nho quan - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính: Hoạt động xuất bản khác

Chi cục thuế Tam điệp

Mã số thuế: 2700226616-005

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 22-02-2005

Địa chỉ: Thị xã Tam điệp - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính: Hoạt động xuất bản khác

Chi cục thuế Yên khánh

Mã số thuế: 2700226616-004

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 22-02-2005

Địa chỉ: Thị trấn Ninh - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính: Hoạt động xuất bản khác

Chi cục thuế Yên Mô

Mã số thuế: 2700226616-003

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 22-02-2005

Địa chỉ: Thị trấn Ngò - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính: Hoạt động xuất bản khác

Chi cục thuế Kim Sơn

Mã số thuế: 2700226616-002

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 22-02-2005

Địa chỉ: Thị trấn phát diệm - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính: Hoạt động xuất bản khác

Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Bình

Mã số thuế: 0102641429-039

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13-03-2008

Địa chỉ: Đường vào nhà thi đấu trung tâm tỉnh, Phố 10, Đông Thành - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính: Bảo hiểm nhân thọ

BQL dự án NM đạm Ninh Bình nộp hộ nhà thầu (China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation)

Mã số thuế: 2700351159-001

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 29-05-2008

Địa chỉ: Km 2 Trần Hưng Đạo - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính:

Sở Tài Chính

Mã số thuế: 2700419181

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 27-12-2008

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Ban QL dự án nhà máy đạm NB nộp hộ nhà thầu - Công ty hữu hạn công trình SEDIN

Mã số thuế: 2700351159-002

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04-06-2009

Địa chỉ: Km 2 Trần Hưng Đạo - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính:

Ban QLNM Đạm NB nộp hộ (CT hữu hạn giám sát quản lý XD dầu mỏ và hoá chất Thuận Nghiệp Quảng Đông)

Mã số thuế: 2700351159-003

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 11-06-2009

Địa chỉ: Km 2 Trần Hưng Đạo - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính:

Trường Chính Trị Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700522799

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 22-07-2009

Địa chỉ: Phố Vạn Thịnh, Phường Bích Đào - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính: Giáo dục khác

Cục thống kê tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700541713

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 28-08-2009

Địa chỉ: Phố 9, Phường Đông Thành - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Ninh Bình

Mã số thuế: 2700543301

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 05-09-2009

Địa chỉ: Phường Đông Thành - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

MITUTOYO ASIA PACIFIC PTE LTD.

Mã số thuế: 2700629206-001

Tỉnh/thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 06-02-2012

Địa chỉ: Lô C5, khu Công nghiệp Khánh Phú - Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi