Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

MST ĐT Mỹ Tú

Mã số thuế: 2200705995

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: xã Mỹ Tú - Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

MST ĐT xã Phú Mỹ

Mã số thuế: 2200706117

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: xã Phú Mỹ - Xã Phú Mỹ - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Công Ty TNHH Trung Vỉnh

Mã số thuế: 2200220694

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-06-2004

Địa chỉ: ấp Trà Lây 1 - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Hợp Tác xã Nông Nghiệp Phương An

Mã số thuế: 2200713844

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30-12-2015

Địa chỉ: ấp Phương An 3 - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mộng Hà

Mã số thuế: 2200714527

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-01-2016

Địa chỉ: ấp Phương Hòa I - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cừ Tràm Nhật Phi

Mã số thuế: 2200716926

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-01-2016

Địa chỉ: Số 107, ấp Phương Thạnh 2 - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Hiếu Phúc

Mã số thuế: 2200717285

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-02-2016

Địa chỉ: Số 195, ấp Mỹ Thuận - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại - Dịch Vụ Xăng Dầu Mỹ á

Mã số thuế: 2200717510

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22-02-2016

Địa chỉ: Thửa đất 836, tờ bản đồ số 08, ấp Phước Bình - Xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Sông Mỹ

Mã số thuế: 2200719081

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-03-2016

Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Đình Chiểu, ấp Nội ô - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Đỗ Thanh Huyền

Mã số thuế: 2200720023

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 103 ấp Xóm Lớn - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Xây Dựng Thịnh Toàn Lộc

Mã số thuế: 2200720009

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 41, ấp Mỹ An - Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Công Ty TNHH Đỗ Thanh Huyền

Mã số thuế: 2200720023

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 103 ấp Xóm Lớn - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Đỗ Thanh Huyền

Mã số thuế: 2200720023

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 103 ấp Xóm Lớn - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Đỗ Thanh Huyền

Mã số thuế: 2200720023

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 103 ấp Xóm Lớn - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Đỗ Thanh Huyền

Mã số thuế: 2200720023

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 103 ấp Xóm Lớn - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Đỗ Thanh Huyền

Mã số thuế: 2200720023

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 103 ấp Xóm Lớn - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Đỗ Thanh Huyền

Mã số thuế: 2200720023

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 103 ấp Xóm Lớn - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Đỗ Thanh Huyền

Mã số thuế: 2200720023

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 103 ấp Xóm Lớn - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Xây Dựng Lâm Khải Hưng

Mã số thuế: 2200720714

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-05-2016

Địa chỉ: Số 104, ấp Tam Sóc A - Xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi