Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Phòng kế hoạch đầu tư huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175642

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-12-1998

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Huỳnh Hữu Nghĩa

Mã số thuế: 2200177216

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-01-1999

Địa chỉ: 94 A ấp nội ô ,TT Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Xí nghiệp gạch Mỹ tú

Mã số thuế: 2200107360-004

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22-03-1999

Địa chỉ: Số 249 ấp Trà Quýt B, xã Thuận Hòa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

Công Ty TNHH Lê Thìn

Mã số thuế: 2200179968

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-04-1999

Địa chỉ: ấp Xẻo Gừa - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Ban quản lý điện huyện Mỹ Tú

Mã số thuế: 2200194814

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14-06-2000

Địa chỉ: ấp Nội Ô, TT Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Công Ty TNHH Tiến Đạt

Mã số thuế: 2200200112

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-06-2001

Địa chỉ: 81 ấp Nội ô - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

DNTN Âu Đa

Mã số thuế: 2200201807

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-09-2001

Địa chỉ: ấp Xóm Lớn xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lạc Hồng

Mã số thuế: 2200209524

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16-01-2003

Địa chỉ: ấp Cầu Đồn - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Chăn nuôi lợn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Diệu

Mã số thuế: 2200218617

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-02-2004

Địa chỉ: Số 200, Đường Trần Phú. ấp Cầu Đồn - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phượng

Mã số thuế: 2200218046

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-04-2004

Địa chỉ: ấp Mương Khai - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Trung Vỉnh

Mã số thuế: 2200220694

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-06-2004

Địa chỉ: ấp Trà Lây 1 - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Xây Dựng Mã Huỳnh

Mã số thuế: 2200222109

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-09-2004

Địa chỉ: Số 270A đường 940 ấp Nội ô - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Ban Quản Lý Chợ Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Mã số thuế: 2200222691

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-2004

Địa chỉ: ấp Nôi Ô, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Đạt

Mã số thuế: 2200123838

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13-01-2005

Địa chỉ: ấp Mương Khai - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân An Toàn

Mã số thuế: 2200225910

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-01-2005

Địa chỉ: Số 20, ấp Mỹ Lợi A - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Xây Dựng Nam Thuận

Mã số thuế: 2200225974

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-02-2005

Địa chỉ: Số 35 Tỉnh Lộ 13, ấp Trà Coi A, xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quách Bằng

Mã số thuế: 2200226103

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-02-2005

Địa chỉ: ấp Trà Lây II - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Lạc Hồng

Mã số thuế: 2200227435

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-04-2005

Địa chỉ: ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi