Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Dầu Khí Phạm Gia Group

Mã số thuế: 2200759341

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-02-2019

Địa chỉ: Số 48, ấp Tân Hòa B, Xã Long Hưng, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trương Vĩ

Mã số thuế: 2200746085

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-04-2018

Địa chỉ: Số 90 Đường Trần Hưng Đạo, Ấp Nội Ô, Tt.Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng

Nghành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Minh Sơn

Mã số thuế: 2200724892

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-11-2016

Địa chỉ: Số 681, Bản đồ số 4, ấp Mỹ Khánh A - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Cho thuê xe có động cơ

Công Ty TNHH Xây Dựng Hiếu Phúc

Mã số thuế: 2200722013

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-07-2016

Địa chỉ: Số 195, ấp Mỹ Thuận - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Giải Trí Văn Thưởng

Mã số thuế: 2200722158

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-07-2016

Địa chỉ: Số 109 ấp Thiện Tánh - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU HIệP PHú SóC TRăNG

Mã số thuế: 2200722510

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-08-2016

Địa chỉ: Thửa đất 598, Tờ bản đồ 10, ấp Phương An 3 - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐIệN Tử VIễN THôNG TMT

Mã số thuế: 6300275493-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-08-2016

Địa chỉ: Số 141 ấp Phương Bình - Xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

CôNG TY TNHH SHD FARM

Mã số thuế: 2200722870

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-08-2016

Địa chỉ: 102 ấp Phương Thạnh 1 - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên

Mã số thuế: 2200106455

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-09-1998

Địa chỉ: ấp Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn gạo

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Văn

Mã số thuế: 2200124091

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-09-1998

Địa chỉ: Số 041 ấp Phương Bình II - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Đội thi hành án huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175628

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-11-1998

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Phòng địa chính huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175667

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-11-1998

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Ban điều hành giao thông vận tải huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175603

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-11-1998

Địa chỉ: QL1 xã An hiệp - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Phòng tư pháp huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175610

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-11-1998

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Công an huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175635

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-11-1998

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội

Trung tâm y tế huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175674

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-11-1998

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi