Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Bưu điện huyện Cù Lao Dung - Bưu điện tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200282732-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-03-2008

Địa chỉ: Đoàn Thế Trung, ấp Phước Hòa B - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bưu chính

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Mười

Mã số thuế: 2200286889

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-04-2008

Địa chỉ: ấp Phước Hòa - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Đơ

Mã số thuế: 2200287145

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-05-2008

Địa chỉ: ấp Chợ - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mỹ Dung

Mã số thuế: 2200291649

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-09-2008

Địa chỉ: ấp Vàm Hồ - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Đạt

Mã số thuế: 2200292265

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-10-2008

Địa chỉ: ấp Trương Công Nhựt - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình công ích

Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Thơ

Mã số thuế: 2200292674

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26-11-2008

Địa chỉ: số 15 ấp Đền Thờ - Xã An Thạnh Đông - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Đạt

Mã số thuế: 2200293036

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16-12-2008

Địa chỉ: ấp Chợ - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoằng Lâm

Mã số thuế: 2200310034

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13-03-2009

Địa chỉ: Lê Minh Châu A - Xã An Thạnh Đông - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Chi Nhánh Xăng Dầu Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Lợi Ii

Mã số thuế: 2200275580-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-04-2009

Địa chỉ: Quốc lộ 60 nối dài ấp An Thường - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Hợp tác xã nghêu Cù Lao Dung

Mã số thuế: 2200317135

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-04-2009

Địa chỉ: ấp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

Trung tâm Thể dục Thể thao

Mã số thuế: 2200319799

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-04-2009

Địa chỉ: ấp Phước Hoà B - Thị Trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cù Lao Dung

Mã số thuế: 2200321861

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-05-2009

Địa chỉ: ấp Phước Hoà B - Thị Trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Liên Đoàn Lao Động

Mã số thuế: 2200321910

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-05-2009

Địa chỉ: ấp Phước Hoà B - Thị Trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Hội Nông Dân

Mã số thuế: 2200321903

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-05-2009

Địa chỉ: ấp Phước Hoà B - Thị Trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Trung tâm Y tế Dự phòng

Mã số thuế: 2200321477

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-05-2009

Địa chỉ: ấp Phước Hoà B - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Mã số thuế: 2200323146

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-05-2009

Địa chỉ: TT. Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Bảo hiểm xã hội huyện Cù Lao Dung

Mã số thuế: 2200328426

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-05-2009

Địa chỉ: ấp Chợ - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Ban Quản lý dự án ĐT - XD

Mã số thuế: 2200329243

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-05-2009

Địa chỉ: ấp Phước Hoà - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

TT Dân số KHHGĐ huyện Cù Lao Dung

Mã số thuế: 2200329740

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-06-2009

Địa chỉ: ấp Chợ - TT Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Văn phòng HĐND và UBND

Mã số thuế: 2200329980

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-06-2009

Địa chỉ: ấp Phước Hoà B - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi