Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

UNT xã An Thạnh Nam

Mã số thuế: 2200705681

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: 123 - Xã An Thạnh Nam - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

UNT xã Đại ân 1

Mã số thuế: 2200705699

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: 123 - Xã Đại ân 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

MST đặc trưng CCT huyện Cù Lao Dung

Mã số thuế: 2200705628

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: ấp Chợ - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

UNT xã An Thạnh 3

Mã số thuế: 2200705635

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: 123 - Xã An Thạnh 3 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

UNT xã An Thạnh Đông

Mã số thuế: 2200705667

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: 123 - Xã An Thạnh Đông - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

UNT xã An Thạnh Tây

Mã số thuế: 2200705674

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: 123 - Xã An Thạnh Tây - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

UNT Thị trấn Cù Lao Dung

Mã số thuế: 2200705723

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: 123 - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Công Ty TNHH Mtv Thủy Sản Ngọc Điệp

Mã số thuế: 2200706928

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-11-2015

Địa chỉ: Số 08, ấp Phạm Thành Hơn - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Hợp tác xã thủy sản Hưng Phú

Mã số thuế: 2200707343

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-12-2015

Địa chỉ: ấp An Nghiệp - Xã An Thạnh 3 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Công Ty TNHH Tm Xd Hưng Ngọc Tuấn

Mã số thuế: 2200716997

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-02-2016

Địa chỉ: Số 55, ấp Trương Công Nhựt - Xã An Thạnh Đông - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Nguyện

Mã số thuế: 2200719275

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-04-2016

Địa chỉ: Thửa 78, Tờ bản đồ 40, ấp Phước Hòa B - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán mô tô, xe máy

Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Trọng Nghĩa

Mã số thuế: 2200720030

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 22, ấp Bình Danh B - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Trọng Nghĩa

Mã số thuế: 2200720030

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 22, ấp Bình Danh B - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Trọng Nghĩa

Mã số thuế: 2200720030

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 22, ấp Bình Danh B - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi