Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Lý Xăng Dầu Duy Nguyên

Mã số thuế: 2200225269

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-01-2005

Địa chỉ: ấp An Bình - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chín Mỹ

Mã số thuế: 2200113068

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-04-2005

Địa chỉ: ấp Chợ - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

DNTN Đức Phát

Mã số thuế: 2200228372

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-05-2005

Địa chỉ: ấp Chợ - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Chi Nhánh DNTN Minh Phát

Mã số thuế: 2200231449-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-07-2005

Địa chỉ: ấp Vàm Hồ, Xã An Thạnh Nam - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

DNTN Minh Phát

Mã số thuế: 2200231449

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-07-2005

Địa chỉ: ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

Dntn Nghĩa Hiệp � Chi Nhánh Lê Vũ

Mã số thuế: 2200190584-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-09-2005

Địa chỉ: ấp Chợ - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Chi cục thuế Cù Lao Dung

Mã số thuế: 2200177576-008

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-11-2005

Địa chỉ: Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mai Anh

Mã số thuế: 2200255866

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-11-2005

Địa chỉ: 60 Hùng Vương, ấp Chợ - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Khải

Mã số thuế: 2200262341

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13-03-2006

Địa chỉ: ấp Văn Sáu - Xã Đại ân 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Hợp tác xã Hoàng Dũng

Mã số thuế: 2200263289

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14-04-2006

Địa chỉ: ấp An Trung - xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thái Sơn

Mã số thuế: 2200267156

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14-09-2006

Địa chỉ: ấp Trương Công Nhựt - Xã An Thạnh Đông - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình công ích

Ngân Hàng NN&PTNT huyện Cù Lao Dung

Mã số thuế: 2200106247-012

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-01-2007

Địa chỉ: Thị Trán Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

DNTN Danh

Mã số thuế: 2200274058

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-06-2007

Địa chỉ: 33 Tổ 5, ấp Phước Hòa B, TT Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Lộc

Mã số thuế: 2200274097

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-06-2007

Địa chỉ: Số 42, ấp Phước Hòa B - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mau Đạt

Mã số thuế: 2200274611

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-07-2007

Địa chỉ: ấp Phước Hòa B - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Lợi II

Mã số thuế: 2200275580

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-08-2007

Địa chỉ: ấp An Thường - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

DNTN Nguyễn Văn Đọt

Mã số thuế: 2200277482

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2007

Địa chỉ: ấp An Thường, xã An Thạnh I - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

Cty CP vận tải Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200279377

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-11-2007

Địa chỉ: An Thường - An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi