Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Rhodi

Mã số thuế: 2001288070

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: Ấp 6, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Nghành nghề chính: Cung ứng lao động tạm thời

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Lữ Hành Cà Mau - Nhà Hàng Sinh Thái Homestay Hương Tràm

Mã số thuế: 2001265228-001

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 25-01-2018

Địa chỉ: Ấp 16, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Nghành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Vạn Hạnh

Mã số thuế: 2001282463

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 12-12-2017

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Mtv Huy Nhất Cà Mau

Mã số thuế: 2001276540

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 03-10-2017

Địa chỉ: Ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Nghành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Lâm Gia Minh

Mã số thuế: 2001253448

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 23-11-2016

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khánh An, ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

Nghành nghề chính: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

HợP TáC Xã DịCH Vụ- NôNG NGHIệP KHáNH MINH

Mã số thuế: 2001248261

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 26-08-2016

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Khánh Lâm - Huyện U Minh - Cà Mau

Nghành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 19

Mã số thuế: 2001234734-018

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 31-05-2016

Địa chỉ: ấp 6 - Xã Khánh An - Huyện U Minh - Cà Mau

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Thu Hiền

Mã số thuế: 2001244108

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 06-06-2016

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Khánh An - Huyện U Minh - Cà Mau

Nghành nghề chính: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

Chi Nhánh - Công Ty TNHH Phát Triển Thuỷ Sản Rồng Xanh

Mã số thuế: 0313795587-001

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 07-06-2016

Địa chỉ: ấp 7 - Xã Khánh An - Huyện U Minh - Cà Mau

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi nhánh Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty khí Cà Mau

Mã số thuế: 2001244845

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 21-06-2016

Địa chỉ: Khu Công nghiệp khí điện đạm - Xã Khánh An - Huyện U Minh - Cà Mau

Nghành nghề chính: Khai thác khí đốt tự nhiên

Doanh Nghiệp TN Trần Văn Vàng - Trang Trại Nuôi Lợn

Mã số thuế: 2001245567-001

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 12-07-2016

Địa chỉ: ấp 12 - Xã Khánh An - Huyện U Minh - Cà Mau

Nghành nghề chính:

Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Phú Ngọc

Mã số thuế: 2001246377

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 22-07-2016

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Khánh Lâm - Huyện U Minh - Cà Mau

Nghành nghề chính:

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN KHáNH THUậN

Mã số thuế: 2001246419

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 22-07-2016

Địa chỉ: ấp 18 - Xã Khánh Thuận - Huyện U Minh - Cà Mau

Nghành nghề chính:

CôNG TY TNHH MINH MẫN Cà MAU

Mã số thuế: 2001247148

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 08-08-2016

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Khánh An - Huyện U Minh - Cà Mau

Nghành nghề chính:

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ BìNH MINH Cà MAU

Mã số thuế: 2001247204-001

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 12-08-2016

Địa chỉ: ấp 6 - Xã Khánh An - Huyện U Minh - Cà Mau

Nghành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Xây Dựng Phương Vy

Mã số thuế: 2001243591

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 25-05-2016

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Khánh An - Huyện U Minh - Cà Mau

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

HợP TáC Xã XâY DựNG KIêN-YếN

Mã số thuế: 2001243626

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 25-05-2016

Địa chỉ: 272 Khóm 3 - Thị trấn U Minh - Huyện U Minh - Cà Mau

Nghành nghề chính: Bán buôn tổng hợp

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi