Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tây Đại Sơn

Mã số thuế: 4300815730

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 12-04-2018

Địa chỉ: Đội 7, Thôn Trà Kem, Xã Trà Xinh, Huyện Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

Công Ty TNHH Một Thành Viên 718

Mã số thuế: 4300814053

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 13-03-2018

Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Công Ty TNHH Xd Và Tm Đông Phương

Mã số thuế: 4300798316

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10-04-2017

Địa chỉ: Thôn Trà Nga, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Trà

Mã số thuế: 4300782274

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 05-07-2016

Địa chỉ: Trà Phong - Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Trồng cây lâu năm khác

Công Ty TNHH Xây Lắp Thiên An

Mã số thuế: 4300308917

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 23-05-2002

Địa chỉ: Tổ II, Thôn Trà Dinh - Xã Trà Lãnh - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Xây Dựng Tây Trà

Mã số thuế: 4300324235

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 03-06-2004

Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Chi Cục Thuế Huyện Tây Trà

Mã số thuế: 4300318785-014

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 04-11-2005

Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Hp

Mã số thuế: 4300344986

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 06-12-2006

Địa chỉ: Thôn Gò Rô - Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Cường

Mã số thuế: 4300345884

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27-12-2006

Địa chỉ: Thôn Gò Rô - Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Phòng Tư Pháp Huyện Tây Trà

Mã số thuế: 4300353028

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24-05-2007

Địa chỉ: Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Hoà Phát

Mã số thuế: 4300353973

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 12-06-2007

Địa chỉ: Đội 5, thôn Gò Rô - Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Tây Trà

Mã số thuế: 4300354737

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25-06-2007

Địa chỉ: Thôn Gò Rô - Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công Ty TNHH Xây Dựng Thành Nhân

Mã số thuế: 4300354896

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 28-06-2007

Địa chỉ: Tổ 1, thôn Trà Nga, xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công Ty TNHH 28/8

Mã số thuế: 4300361572

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 26-10-2007

Địa chỉ: Thôn Gò Rô, xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Công Ty TNHH Hoàng Thịnh

Mã số thuế: 4300371563

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27-02-2008

Địa chỉ: Tổ 1, thôn Sơn xã Trà Khê - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công Ty TNHH Xây Dựng Đồng Tâm

Mã số thuế: 4300373722

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 26-03-2008

Địa chỉ: Thôn Trà Niêu - Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tây Trà

Mã số thuế: 4300383600

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 18-08-2008

Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Công Ty TNHH Xây Dựng Trọng Nghĩa

Mã số thuế: 4300389419

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10-10-2008

Địa chỉ: Thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công An Huyện Tây Trà

Mã số thuế: 4300412650

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 19-02-2009

Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Hội Chử Thập Đỏ Huyện Tây Trà

Mã số thuế: 4300473893

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 29-07-2009

Địa chỉ: Xã Trà Phong - Huyện Tây Trà - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi