Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Thanh Bình

Mã số thuế: 4300812553

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 26-01-2018

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Tân Tạo

Mã số thuế: 4300806849

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 07-10-2017

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiến Hợp Phát

Mã số thuế: 4300807112

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 13-10-2017

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lại Linh

Mã số thuế: 4300805757

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 12-09-2017

Địa chỉ: Thôn Diên Sơn, Xã Long Sơn, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đình Ngô

Mã số thuế: 4300798637

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 13-04-2017

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Tân An

Mã số thuế: 4300786818

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-09-2016

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Thanh Định

Mã số thuế: 4300277680

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 20-01-2000

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Xí Nghiệp Xây Dựng Tấn Tuấn

Mã số thuế: 4300324281

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31-05-2004

Địa chỉ: Xã Long Mai - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Hiệp Tín

Mã số thuế: 4300324330

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 04-06-2004

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Mỹ

Mã số thuế: 4300324845

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 08-07-2004

Địa chỉ: Thôn 3, xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công Ty Cổ Phần Điện và Dịch vụ Huyện Minh Long

Mã số thuế: 4300325077

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 19-07-2004

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Chi Cục Thuế Huyện Minh Long

Mã số thuế: 4300318785-010

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 23-04-2007

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Minh Long

Mã số thuế: 4300356935

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 01-08-2007

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Công Ty TNHH Xây Dựng Minh Long

Mã số thuế: 4300360191

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25-09-2007

Địa chỉ: Thôn 2 - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công Ty TNHH Minh Xuân

Mã số thuế: 4300364319

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 28-11-2007

Địa chỉ: Thôn Minh Xuân, xã Long Mai - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Trồng cây hàng năm

Doamh Nghiệp TN Xăng Dầu Huy Hoàng

Mã số thuế: 4300102352

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 26-02-2008

Địa chỉ: Thôn Mai Lãnh, xã Long Mai - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Thành Nghĩa

Mã số thuế: 4300395998

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10-12-2008

Địa chỉ: Thôn 2, xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hội Thủy Tiên

Mã số thuế: 4300104328

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 28-03-2009

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Viện Kiệm Sát Nhân Dân Huyện Minh Long

Mã số thuế: 4300438391

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 30-04-2009

Địa chỉ: Thôn II, Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Phòng Giáo Dục- Đào Tạo Huyện Minh Long

Mã số thuế: 4300438419

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 30-04-2009

Địa chỉ: Long Hiệp - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi