Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Xăng Dầu Anh Phương

Mã số thuế: 6400393941

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 31-08-2018

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Mtv Lio Đức - Pháp - Nhật - Vn

Mã số thuế: 6400393388

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 17-08-2018

Địa chỉ: thôn 3b, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Đắk Glong

Mã số thuế: 6400392708

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 03-08-2018

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Nông Sản Thành Công

Mã số thuế: 6400393028

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 10-08-2018

Địa chỉ: thôn 3A, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vàng A Thắng

Mã số thuế: 6400389737

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 30-05-2018

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Phúc Nguyên Đắk Nông

Mã số thuế: 6400389800

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 04-06-2018

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mẫn Na Phát

Mã số thuế: 6400390563

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 20-06-2018

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Plao, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nguyên Ngọc Đắk Nông

Mã số thuế: 6400389021

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 15-05-2018

Địa chỉ: Thôn 3B, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Xây Dựng Thanh Hải Kiến An

Mã số thuế: 6400386750

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 05-04-2018

Địa chỉ: Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc Khang

Mã số thuế: 6400386905

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 06-04-2018

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Hừng Đông

Mã số thuế: 6400387200

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 10-04-2018

Địa chỉ: Bon N'Doh, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Thành Đạt

Mã số thuế: 6400387289

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 11-04-2018

Địa chỉ: Bon Pang So, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Tùng Phát

Mã số thuế: 6400387472

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 13-04-2018

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Văn Quản

Mã số thuế: 6400388010

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 24-04-2018

Địa chỉ: Thôn 3B, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Đại Phúc

Mã số thuế: 6400388003

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 24-04-2018

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Giang Đắk Nông

Mã số thuế: 6400386630

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 03-04-2018

Địa chỉ: Thôn 11A, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Vui

Mã số thuế: 6400385838

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 21-03-2018

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Khôi Nguyên Đn

Mã số thuế: 6400386020

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 23-03-2018

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nguyên Việt Tuấn Đắk Nông

Mã số thuế: 6400384619

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 07-02-2018

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Nguyên Đắk Nông

Mã số thuế: 6400382509

Tỉnh/thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 04-01-2018

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk R Măng, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi