Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Hiền Như

Mã số thuế: 4300833296

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 01-03-2019

Địa chỉ: Thôn La Hà 3, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Vĩnh Thịnh

Mã số thuế: 4300832849

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25-02-2019

Địa chỉ: Xóm Mỹ Sơn, thôn La Hà, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phạm Thanh Hằng

Mã số thuế: 4300832856

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25-02-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Phổ Đông, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Xây Dựng An Khang

Mã số thuế: 4300832503

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 20-02-2019

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Trường Giang Quán

Mã số thuế: 4300832045

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 30-01-2019

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bửu Tâm

Mã số thuế: 4300831588

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 18-01-2019

Địa chỉ: Thôn Vạn An 3, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Điều hành tua du lịch

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm & Dv Vận Tải Cẩm Vinh

Mã số thuế: 4300830030

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25-12-2018

Địa chỉ: Xóm 1, Thôn An Hòa Bắc, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Bách

Mã số thuế: 4300825908

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 16-10-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phượng Thành

Mã số thuế: 4300824220

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 13-09-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nghệ Thuật Quang Tuấn

Mã số thuế: 4300823611

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 28-08-2018

Địa chỉ: Thôn Điện An 4, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Công Ty TNHH May Mặc Lý Gia

Mã số thuế: 4300823185

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17-08-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm & Dv Hưng Đức

Mã số thuế: 4300822311

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 02-08-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

Công Ty TNHH Một Thành Viên Duy Tâm Phúc

Mã số thuế: 4300822343

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 02-08-2018

Địa chỉ: Thôn An Hội Nam 2, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Chăn nuôi lợn

Công Ty TNHH May Nghĩa Phát

Mã số thuế: 4300821389

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24-07-2018

Địa chỉ: Lô A8, Cụm công nghiệp La Hà, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nghệ Thuật Gia Hào

Mã số thuế: 4300821734

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 25-07-2018

Địa chỉ: Thôn Năng Tây 3, Xã Nghĩa Phương, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Gỗ Phát Lộc

Mã số thuế: 4300821036

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 20-07-2018

Địa chỉ: Thôn La Hà 1, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Và Ăn Uống Giải Khát Ánh Tuyết

Mã số thuế: 4300821396

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 23-07-2018

Địa chỉ: Thôn An Hội Bắc I, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Kinh Doanh Thái Sơn

Mã số thuế: 4300819904

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 05-07-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Chế Biến Hoàng Quân

Mã số thuế: 4300819929

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 05-07-2018

Địa chỉ: Thôn La Hà 1, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Xây Lắp Tiến Phát

Mã số thuế: 4300820307

Tỉnh/thành phố: Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10-07-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi