Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Thủy Nghị

Mã số thuế: 2601005207

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 18-07-2018

Địa chỉ: Xóm Giát, Xã Tam Thanh, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tân Sơn

Mã số thuế: 2601001019

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 05-06-2018

Địa chỉ: Khu Bặn, Xã Thu Cúc, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Công Ty TNHH Sx & Tm Việt Tín

Mã số thuế: 2600999669

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 17-05-2018

Địa chỉ: Khu Mành, Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Công Ty TNHH Vàng Bạc Hiền Dưỡng

Mã số thuế: 2600999355

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 09-05-2018

Địa chỉ: xóm Đồng Thịnh, Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Thực Phẩm Hòa An

Mã số thuế: 2600993547

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 05-01-2018

Địa chỉ: Khu 25B, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Công Ty TNHH Lâm Sản Phúc Lộc

Mã số thuế: 2600995223

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 26-01-2018

Địa chỉ: Khu 3, Xã Kiệt Sơn, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Sản xuất đồ gỗ xây dựng

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Núi Ngọc

Mã số thuế: 2600988963

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 16-11-2017

Địa chỉ: Xóm Tản, Xã Tam Thanh, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Vỹ Chuyền

Mã số thuế: 2600988000

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 23-10-2017

Địa chỉ: Xóm Mu, Xã Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Mtv Hưng Long Phú Thọ

Mã số thuế: 2600986067

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31-08-2017

Địa chỉ: Xóm Mịn 2, Xã Mỹ Thuận, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Tiến Hưng Phú Thọ

Mã số thuế: 2600985842

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 28-08-2017

Địa chỉ: Khu Minh Tâm, Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Tasa Tân Sơn

Mã số thuế: 2600984373

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 18-07-2017

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tân Phú, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Công Ty TNHH Chè Ssoe Phú Thọ

Mã số thuế: 2600984447

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 19-07-2017

Địa chỉ: Xóm Đép, Xã Văn Luông, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Công Ty Cổ Phần Thắng Lợi Phú Thọ

Mã số thuế: 2600979101

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 03-04-2017

Địa chỉ: Xóm Côm, Xã Thu Ngạc, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Nghành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Anh Hồng Phương

Mã số thuế: 2600967579

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 28-10-2016

Địa chỉ: Khu 2B - Xã Tân Phú - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI LINH ANH TâN SơN

Mã số thuế: 2600964680

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 25-08-2016

Địa chỉ: Khu 8 - Xã Tân Phú - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ

Nghành nghề chính:

Công Ty TNHH Ngọc Minh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600960781

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 23-05-2016

Địa chỉ: Minh Tâm - Xã Minh Đài - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty Cổ Phần Asean Resort Thương Mại Và Chăn Nuôi

Mã số thuế: 2600961143

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31-05-2016

Địa chỉ: Khu Cường Thịnh 2 - Xã Thạch Kiệt - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ

Nghành nghề chính: Chăn nuôi lợn

Công Ty TNHH Mtv Thiện Minh

Mã số thuế: 2600961344

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 02-06-2016

Địa chỉ: Khu Trung Tâm - Xã Thu Cúc - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Hợp tác xã dịch vụ môi trường Tân Phú

Mã số thuế: 2600961922

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 16-06-2016

Địa chỉ: Khu 2B - Xã Tân Phú - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ

Nghành nghề chính: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Nam Trang

Mã số thuế: 2600963038

Tỉnh/thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 07-07-2016

Địa chỉ: Khu 10B - Xã Tân Phú - Huyện Tân Sơn - Phú Thọ

Nghành nghề chính: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi