Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cẩm Tú Việt Nam

Mã số thuế: 2001303635

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 11-12-2018

Địa chỉ: Ấp 6, Xã Tân Lộc Bắc, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Sông Trẹm

Mã số thuế: 2001296667

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 06-08-2018

Địa chỉ: 401, ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Nghành nghề chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Công Ty TNHH Xăng Dầu Huỳnh Gia Huy

Mã số thuế: 2001288835

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 12-03-2018

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Vật Liệu Xây Dựng Đức Anh Chi Nhánh Thới Bình

Mã số thuế: 2001025762-002

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 15-03-2018

Địa chỉ: Ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Xây Dựng Trần Gia Phát

Mã số thuế: 2001286901

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 22-01-2018

Địa chỉ: Thửa 1640, Tờ bản đồ số 13, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi Nhánh 16 - Công Ty TNHH Giống Thủy Sản Dương Hùng

Mã số thuế: 1900346901-011

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 16-11-2016

Địa chỉ: ấp 8 - Xã Tân Bằng - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nghành nghề chính: Sản xuất giống thuỷ sản

Công Ty TNHH Uôn Tài

Mã số thuế: 2001251190

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2016

Địa chỉ: Khóm 1 - Thị trấn Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ uống

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng An Thái Cà Mau

Mã số thuế: 2001243023

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 12-05-2016

Địa chỉ: Khóm 4 - Thị trấn Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phòng Khám Gia Đình

Mã số thuế: 2001243351

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 20-05-2016

Địa chỉ: Số 1, khóm 1 - Thị trấn Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nghành nghề chính: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ - Thương Mại Giống Thủy Sản Bé Hai

Mã số thuế: 2001243834

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 02-06-2016

Địa chỉ: ấp Tắc Thủ - Xã Hồ Thị Kỷ - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nghành nghề chính: Sản xuất giống thuỷ sản

Phòng Dân tộc huyện Thới Bình

Mã số thuế: 2000930048-014

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 16-06-2016

Địa chỉ: Khóm 1 - Thị trấn Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Chi Nhánh 17 - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giống Thủy Sản Dương Hùng

Mã số thuế: 1900346901-010

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 11-07-2016

Địa chỉ: ấp Bến Gỗ - Xã Hồ Thị Kỷ - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nghành nghề chính:

Chi Nhánh - Doanh Nghiệp TN Hữu Giám

Mã số thuế: 2000896397-001

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 20-07-2016

Địa chỉ: ấp Kinh 8 - Xã Tân Bằng - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nghành nghề chính:

CHI NHáNH 2 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TôM GIốNG XUYêN VIệT

Mã số thuế: 2000995038-002

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 26-07-2016

Địa chỉ: ấp Lê Hoàng Thá - Xã Tân Bằng - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nghành nghề chính:

CHI NHáNH DOANH NGHIệP TN úT NHIêN

Mã số thuế: 2000442202-001

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 28-07-2016

Địa chỉ: ấp 18 - Xã Biển Bạch - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nghành nghề chính:

CôNG TY TNHH XăNG DầU TíNH THàNH

Mã số thuế: 2001246708

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 02-08-2016

Địa chỉ: ấp 6 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nghành nghề chính:

DOANH NGHIệP TN VàNG BạC NGUYễN VăN THàNH

Mã số thuế: 2001246698

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 02-08-2016

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nghành nghề chính:

DOANH NGHIệP TN PHươNG TIếN HảI

Mã số thuế: 2001246715

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 03-08-2016

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Thới Bình - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH Một thành viên Chế biến gỗ Hoàng Phương

Mã số thuế: 2001247606

Tỉnh/thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 17-08-2016

Địa chỉ: ấp Tắc Thủ - Xã Hồ Thị Kỷ - Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi