Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tấn Tỷ

Mã số thuế: 2200258190

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-12-2005

Địa chỉ: Quốc lộ 1A ấp Xa Mau 1 - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trúc Phương

Mã số thuế: 2200192038

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16-12-2005

Địa chỉ: ấp Trương Hiền - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

DNTN Được Phượng

Mã số thuế: 2200267325

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-09-2006

Địa chỉ: ấp Kiết Bình, xã Lâm Kiết - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Trân

Mã số thuế: 2200267854

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-10-2006

Địa chỉ: ấp Kinh Ngay 1 - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Bệnh Viện Đa Khoa Thạnh Trị

Mã số thuế: 2200267999

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-11-2006

Địa chỉ: ấp II, thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghĩa Khiếm

Mã số thuế: 2200269724

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-01-2007

Địa chỉ: Số 25, Đường Văn Ngọc Chính, ấp 1 - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty TNHH Lộc Phúc

Mã số thuế: 2200271917

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-04-2007

Địa chỉ: Số 52 ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

Công Ty TNHH Quốc Lợi

Mã số thuế: 2200274675

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2007

Địa chỉ: Số 146 ấp 2 - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Lắp đặt hệ thống điện

Bưu điện huyện Thạnh Trị - Bưu điện tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200282732-008

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-03-2008

Địa chỉ: Quốc lộ 1, ấp 2 - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bưu chính

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Hòa

Mã số thuế: 2200223663

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-04-2008

Địa chỉ: ấp 2 - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán mô tô, xe máy

Chi nhánh tổng công ty dầu Việt Nam - Xí nghiệp xăng dầu dầu khí Sóc Trăng

Mã số thuế: 0305795054-010

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-07-2008

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Nàng Rền - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công ty TNHH một thành viên cơ giới và xây dựng Nam Nhân

Mã số thuế: 3701009817

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-10-2008

Địa chỉ: 81 Tổ 2, ấp 2 - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Vy

Mã số thuế: 2200291889

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-10-2008

Địa chỉ: Số 278, ấp 2 - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Ngọc

Mã số thuế: 2200292346

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-11-2008

Địa chỉ: Số 257, ấp 1 - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ khác

Công ty TNHH một thành viên Nhựt Hồng

Mã số thuế: 2200295883

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-02-2009

Địa chỉ: 54 ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Thạnh Trị

Mã số thuế: 2200340857

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-06-2009

Địa chỉ: ấp 3, TT Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước

Đài Truyền Thanh Huyện Thạnh Trị

Mã số thuế: 2200340783

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-06-2009

Địa chỉ: ấp 3, TT Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Thanh Tra huyện Thạnh Trị

Mã số thuế: 2200342205

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22-06-2009

Địa chỉ: Nguyễn Huệ, ấp 3 TT Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi