Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Chi nhánh NHNo và PTNT Ngã Năm

Mã số thuế: 2200106247-010

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-10-1998

Địa chỉ: ấp 1 thị trấn Ngã năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Chi Nhánh cấp nước Thạnh trị

Mã số thuế: 2200107297-002

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-12-1998

Địa chỉ: ấp 1 thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Công AN huyện thạnh trị

Mã số thuế: 2200176205

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-12-1998

Địa chỉ: ấp 2-TTPhú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội

Đội Duy tu SCCT Giao thông Thạnh Trị

Mã số thuế: 2200176212

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-12-1998

Địa chỉ: ấp 3-TT Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Cửa hàng dựơc phẩm Ngã năm

Mã số thuế: 2200108540-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-12-1998

Địa chỉ: 27 ấp 1 TT Ngã Năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhà máy xay xát Tiến Thành III

Mã số thuế: 2200170274-003

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30-03-1999

Địa chỉ: 369 ấp II thị trấn ngã năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Ngọc

Mã số thuế: 2200204533

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14-05-2002

Địa chỉ: ấp B2 - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhứt

Mã số thuế: 2200217275

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-11-2003

Địa chỉ: ấp 2 - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Nam

Mã số thuế: 2200216472

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-03-2004

Địa chỉ: Số 237 ấp 2 - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đăng Ngân

Mã số thuế: 2200137647

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-03-2004

Địa chỉ: ấp 3 - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Khanh

Mã số thuế: 2200219392

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-04-2004

Địa chỉ: ấp 3 - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

DNTN Phước Lộc

Mã số thuế: 2200219434

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-04-2004

Địa chỉ: 231 ấp Xa mau 1, TT Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Đạt

Mã số thuế: 2200221578

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-08-2004

Địa chỉ: ấp 15 - Xã Vĩnh Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

DNTN Nam Sơn

Mã số thuế: 2200222846

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-09-2004

Địa chỉ: ấp Thạnh Điền, TT Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

DNTN Minh Mạng

Mã số thuế: 2200226576

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-03-2005

Địa chỉ: ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Vy

Mã số thuế: 2200229390

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22-06-2005

Địa chỉ: ấp Kiết Hòa - Xã Lâm Kiết - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

DNTN Quốc Toàn

Mã số thuế: 2200229753

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-06-2005

Địa chỉ: ấp Trương Hiền, Xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Chi cục thuế huyện Thạnh Trị

Mã số thuế: 2200177576-006

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-09-2005

Địa chỉ: ấp 2 Thị Trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi