Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU PHươNG TIếN

Mã số thuế: 2200722729

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-08-2016

Địa chỉ: Số 727Quốc Lộ 1A, ấp An Trạch - Xã An Hiệp - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

CôNG TY TNHH XâY DựNG DâN DụNG THàNH TâM

Mã số thuế: 2200722736

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-08-2016

Địa chỉ: Số 242, ấp Trà Quýt - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Hán Chen

Mã số thuế: 2200100485

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: Số 51, ấp Phước An - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Lý Xăng Dầu Số 27

Mã số thuế: 2200100502

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: Số 614, ấp An Trạch - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hứa Ngọc Lợi

Mã số thuế: 2200100580

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: ấp An Trạch - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn gạo

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Hưng

Mã số thuế: 2200102725

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: Số 303/5, ấp An Trạch - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn gạo

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khuôn

Mã số thuế: 2200100735

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: Số 41 ấp Phú Thành B - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hua

Mã số thuế: 2200100767

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: Số 290, Quốc lộ 1 - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Lâm Huy Phong

Mã số thuế: 2200100372

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: ấp phước lợi, xã Phú Tân - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Lý Xăng Dầu Số 28 Hồng Hưng

Mã số thuế: 2200100799

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: Số 336, ấp An Trạch - Xã An Hiệp - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Hưng

Mã số thuế: 2200101009

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: ấp An Trạch - Xã An Hiệp - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Quang

Mã số thuế: 2200100206

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: Số 95, ấp Phú Thành B - Xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty TNHH Đức Phát

Mã số thuế: 2200100693

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: 440 Quốc lộ 1A, thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

DNTN Bặc Hái

Mã số thuế: 2200112071

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-09-1998

Địa chỉ: 17 ấp phú thành B, xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Hợp tác xã Dịch vụ vận tải thuỷ bộ

Mã số thuế: 2200189243

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-11-1999

Địa chỉ: 352 Quốc lộ 1A, ấp An Trạch, xã An Hiệp - Xã An Hiệp - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dư Hoài

Mã số thuế: 2200189275

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-11-1999

Địa chỉ: ấp Cống Đôi - Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi