Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Giải Trí Văn Thưởng

Mã số thuế: 2200722158

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-07-2016

Địa chỉ: Số 109 ấp Thiện Tánh - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Công Ty TNHH Trung Vỉnh

Mã số thuế: 2200220694

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-06-2004

Địa chỉ: ấp Trà Lây 1 - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quách Bằng

Mã số thuế: 2200226103

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-02-2005

Địa chỉ: ấp Trà Lây II - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Khởi

Mã số thuế: 2200247128

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-10-2005

Địa chỉ: ấp Thiện Nhơn - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Nga

Mã số thuế: 2200264099

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-05-2006

Địa chỉ: ấp Thiện Tánh - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Trường Trung Học Phổ Thông An Ninh

Mã số thuế: 2200349680

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-07-2009

Địa chỉ: xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Công ty TNHH Đại Nông

Mã số thuế: 2200352563

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-07-2009

Địa chỉ: ấp Thiện Tánh, xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Chăn nuôi

Trung Tâm Dạy Nghề Và Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Mỹ Tú

Mã số thuế: 2200422958

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14-08-2009

Địa chỉ: ấp Trà Lây 1 - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục nghề nghiệp

Trường Mẫu Giáo Xã Thuận Hưng

Mã số thuế: 2200435185

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-08-2009

Địa chỉ: ấp Thiện Bình, xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường Trung Học Cơ Sở Thuận Hưng

Mã số thuế: 2200441090

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-08-2009

Địa chỉ: ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trường Tiểu Học Thuận Hưng C

Mã số thuế: 2200443771

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-09-2009

Địa chỉ: ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Thuận Hưng A

Mã số thuế: 2200465694

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2009

Địa chỉ: ấp Bố Liên 1, xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Thuận Hưng B

Mã số thuế: 2200466095

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2009

Địa chỉ: ấp Thiện Bình, xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Công Ty TNHH Xây Dựng Gia Hưng

Mã số thuế: 2200543617

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-09-2010

Địa chỉ: Số 6 ấp Thiện Tánh - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh ẩn

Mã số thuế: 2200574615

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2011

Địa chỉ: ấp Thiện Tánh - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Tuyết Nga

Mã số thuế: 2200672154

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-01-2013

Địa chỉ: ấp Thiện Bình - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Chi Nhánh 4 Công Ty TNHH Gia Thành

Mã số thuế: 2200280862-005

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-04-2014

Địa chỉ: ấp Bố Liên 3 - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

MST ĐT Thuận Hưng

Mã số thuế: 2200706188

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: xã Thuận Hưng - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Công Ty TNHH Trung Vỉnh

Mã số thuế: 2200220694

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-06-2004

Địa chỉ: ấp Trà Lây 1 - Xã Thuận Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi