Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Xây Dựng Hiếu Phúc

Mã số thuế: 2200722013

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-07-2016

Địa chỉ: Số 195, ấp Mỹ Thuận - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

Đội thi hành án huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175628

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-11-1998

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Phòng địa chính huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175667

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-11-1998

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Phòng tư pháp huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175610

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-11-1998

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Công an huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175635

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-11-1998

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội

Trung tâm y tế huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175674

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-11-1998

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

Phòng kế hoạch đầu tư huyện Mỹ tú

Mã số thuế: 2200175642

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-12-1998

Địa chỉ: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Công Ty TNHH Tiến Đạt

Mã số thuế: 2200200112

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-06-2001

Địa chỉ: 81 ấp Nội ô - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lạc Hồng

Mã số thuế: 2200209524

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16-01-2003

Địa chỉ: ấp Cầu Đồn - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Chăn nuôi lợn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Diệu

Mã số thuế: 2200218617

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-02-2004

Địa chỉ: Số 200, Đường Trần Phú. ấp Cầu Đồn - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Lạc Hồng

Mã số thuế: 2200227435

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-04-2005

Địa chỉ: ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Tài

Mã số thuế: 2200229792

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-06-2005

Địa chỉ: 187 ấp Mỹ Thuận - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Thương Mại Thịnh Cường

Mã số thuế: 2200265021

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-06-2006

Địa chỉ: Số 77 Hùng Vương, ấp Cầu Đồn - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Tâm

Mã số thuế: 2200278045

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-10-2007

Địa chỉ: Số 130, Đường Trần Phú, ấp Mỹ Thuận - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Liêm

Mã số thuế: 2200278246

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-10-2007

Địa chỉ: Số 212, ấp Mỹ Thuận - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Minh

Mã số thuế: 2200278461

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31-10-2007

Địa chỉ: Số 32 Nội ô - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Bưu điện huyện Mỹ Tú - Bưu điện tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200282732-006

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-03-2008

Địa chỉ: Số 10A, Đường Trần Phú, ấp Cầu Đồn - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bưu chính

Công Ty TNHH Xây Dựng Ngọc Phương Nam

Mã số thuế: 2200287674

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27-05-2008

Địa chỉ: Số 112 đường 3/2, ấp Cầu Đồn - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Xây Dựng Trọng Tín

Mã số thuế: 2200292233

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27-10-2008

Địa chỉ: Số 224 Hùng Vương - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Mỹ Tú

Mã số thuế: 2200356568

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-07-2009

Địa chỉ: Số 01, Trần Phú, ấp Mỹ Thuận - Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi