Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Huy Tín

Mã số thuế: 2200724797

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-11-2016

Địa chỉ: Số 618 ấp An Thường - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

HTX Nông nghiệp Thành Công

Mã số thuế: 2200723151

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-08-2016

Địa chỉ: ấp An Thường - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Hiệp

Mã số thuế: 2200113406

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-12-1998

Địa chỉ: ấp An Trung - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Hợp tác xã Hoàng Dũng

Mã số thuế: 2200263289

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14-04-2006

Địa chỉ: ấp An Trung - xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Lợi II

Mã số thuế: 2200275580

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-08-2007

Địa chỉ: ấp An Thường - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Chi Nhánh Xăng Dầu Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Lợi Ii

Mã số thuế: 2200275580-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-04-2009

Địa chỉ: Quốc lộ 60 nối dài ấp An Thường - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Văn Quan

Mã số thuế: 2200604316

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-11-2011

Địa chỉ: ấp An Thường - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Tân Phát

Mã số thuế: 2200657910

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-08-2012

Địa chỉ: ấp An Trung - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cao Đồng Hòa

Mã số thuế: 2200675807

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-04-2013

Địa chỉ: ấp An Thường - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình công ích

Chi Nhánh 01 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Hiệp

Mã số thuế: 2200113406-003

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-04-2014

Địa chỉ: ấp An Trung - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô Văn Chọn

Mã số thuế: 2200692400

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-10-2014

Địa chỉ: ấp An Thường - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hóa Dầu Bình Triệu - Tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 0312666772-003

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27-10-2014

Địa chỉ: ấp An Thường - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi