Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thêm Cúc

Mã số thuế: 2200724740

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-11-2016

Địa chỉ: Số 104 ấp Đắc Lực - Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn gạo

Hợp tác xã nông nghiệp Cống Đôi

Mã số thuế: 2200722574

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-08-2016

Địa chỉ: 303, quốc lộ 1A - Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

Hợp tác xã nông nghiệp Đắc Lực

Mã số thuế: 2200722567

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-08-2016

Địa chỉ: 22 ấp Đắc Lực - Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dư Hoài

Mã số thuế: 2200189275

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-11-1999

Địa chỉ: ấp Cống Đôi - Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Hùng

Mã số thuế: 2200221257

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-08-2004

Địa chỉ: Số 10, ấp Đắc Thắng - Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lâm Nghiệp Sóc Trăng - Phân Trường Phú Lợi

Mã số thuế: 2200108639-003

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-03-2007

Địa chỉ: ấp Đắc Thế - Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Số 300

Mã số thuế: 2200271547

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-03-2007

Địa chỉ: Số 300, ấp Xây Đá B - Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công ty TNHH Phạm Công

Mã số thuế: 2200273978

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-06-2007

Địa chỉ: ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Sơn

Mã số thuế: 2200298690

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-02-2009

Địa chỉ: 138 ấp Cống Đôi - Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Trường Tiểu Học Hồ Đắc Kiện C

Mã số thuế: 2200349828

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-07-2009

Địa chỉ: ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Mẫu Giáo Hồ Đắc Kiện

Mã số thuế: 2200349715

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-07-2009

Địa chỉ: ấp Đắc Lực, xã hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường Tiều Học Hồ Đắc Kiện B

Mã số thuế: 2200350171

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Hồ Đắc Kiện D

Mã số thuế: 2200350100

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: ấp Đắc Thế, xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Hồ Đắc Kiện A

Mã số thuế: 2200350245

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Trung Học Cơ Sở Hồ Đắc Kiện

Mã số thuế: 2200351270

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Hồ Đắc Kiện

Mã số thuế: 2200353221

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-07-2009

Địa chỉ: ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Công Ty TNHH Bioway - Organic 5c

Mã số thuế: 2200580834

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26-05-2011

Địa chỉ: 34 Quốc Lộ 1A, ấp Xây Đá A - Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Đầu Tư & Dịch Vụ Môi Trường Tâm Phát

Mã số thuế: 2200335631-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-06-2011

Địa chỉ: ấp Xây Đá B - Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn gạo

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Sanh Vàng

Mã số thuế: 2200597926

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13-10-2011

Địa chỉ: ấp Xây Đá B - Xã Hồ Đắc Kiện - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi