Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐIệN Tử VIễN THôNG TMT

Mã số thuế: 6300275493-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-08-2016

Địa chỉ: Số 141 ấp Phương Bình - Xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lâm Nghiệp Sóc Trăng - Phân Trường Mỹ Phước 1

Mã số thuế: 2200108639-005

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-03-2007

Địa chỉ: ấp Phước An - Xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Mộng

Mã số thuế: 2200285765

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-11-2008

Địa chỉ: ấp Tam Sóc B2 - Xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Hợp tác xã xây dựng Nguyên Phúc

Mã số thuế: 2200319809

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-04-2009

Địa chỉ: 104 ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công ty cổ phần gạch ngói TuyNel Mỹ Tú

Mã số thuế: 2200319816

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22-04-2009

Địa chỉ: ấp C2, xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Trường Tiểu Học Mỹ Thuận B

Mã số thuế: 2200434329

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-08-2009

Địa chỉ: ấp Tam Sóc B2, xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Mỹ Thuận A

Mã số thuế: 2200444253

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-09-2009

Địa chỉ: Xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Mẫu giáo Mỹ Thuận

Mã số thuế: 2200458841

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22-09-2009

Địa chỉ: ấp Tam Sóc B2, xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường Tiểu Học Mỹ Thuận C

Mã số thuế: 2200465711

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2009

Địa chỉ: ấp Phước An, xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Doanh nghiệp TN Thạnh Tài

Mã số thuế: 2200536627

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26-07-2010

Địa chỉ: ấp Tam Sóc C2 - Xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Đỗ Trí Thức - Sóc Trăng 12

Mã số thuế: 2000456050-058

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26-09-2013

Địa chỉ: ấp Phước Bình - Xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

MST ĐT xã Mỹ Thuận

Mã số thuế: 2200706011

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: xã Mỹ Thuận - Xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại - Dịch Vụ Xăng Dầu Mỹ á

Mã số thuế: 2200717510

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22-02-2016

Địa chỉ: Thửa đất 836, tờ bản đồ số 08, ấp Phước Bình - Xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Xây Dựng Lâm Khải Hưng

Mã số thuế: 2200720714

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-05-2016

Địa chỉ: Số 104, ấp Tam Sóc A - Xã Mỹ Thuận - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi