Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Hương Phát - Sóc Trăng 29

Mã số thuế: 1900593386-028

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-11-2016

Địa chỉ: Số 12 ấp Đền Thờ - Xã An Thạnh Đông - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

DNTN Thành Lộc

Mã số thuế: 2200218543

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-02-2004

Địa chỉ: Số 15 ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thái Sơn

Mã số thuế: 2200267156

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14-09-2006

Địa chỉ: ấp Trương Công Nhựt - Xã An Thạnh Đông - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình công ích

Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Thơ

Mã số thuế: 2200292674

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26-11-2008

Địa chỉ: số 15 ấp Đền Thờ - Xã An Thạnh Đông - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoằng Lâm

Mã số thuế: 2200310034

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13-03-2009

Địa chỉ: Lê Minh Châu A - Xã An Thạnh Đông - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

UBND xã An Thạnh Đông

Mã số thuế: 2200411508

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-08-2009

Địa chỉ: ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nghiên Cứu Thị Trường Dịch Vụ Thương Mại Hữu ích

Mã số thuế: 0310447052-018

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-04-2012

Địa chỉ: Số 44 ấp Đền Thờ - Xã An Thạnh Đông - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

UNT xã An Thạnh Đông

Mã số thuế: 2200705667

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: 123 - Xã An Thạnh Đông - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Công Ty TNHH Tm Xd Hưng Ngọc Tuấn

Mã số thuế: 2200716997

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-02-2016

Địa chỉ: Số 55, ấp Trương Công Nhựt - Xã An Thạnh Đông - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi