Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Vũ

Mã số thuế: 2200100830

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: ấp Chợ - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ngân

Mã số thuế: 2200100887

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: ấp Chợ - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Phú

Mã số thuế: 2200213048

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-07-2003

Địa chỉ: ấp Phước Hòa B - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Diệu

Mã số thuế: 2200111769

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22-04-2004

Địa chỉ: Số 179 đường Đoàn Thế Trung, ấp Chợ - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Gia Khải

Mã số thuế: 2200221183

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22-07-2004

Địa chỉ: ấp Phước Hòa B - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải Mía Đường Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200213802-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-11-2004

Địa chỉ: ấp Phước Hòa B - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

DNTN Đức Phát

Mã số thuế: 2200228372

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-05-2005

Địa chỉ: ấp Chợ - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mai Anh

Mã số thuế: 2200255866

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-11-2005

Địa chỉ: 60 Hùng Vương, ấp Chợ - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Lộc

Mã số thuế: 2200274097

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-06-2007

Địa chỉ: Số 42, ấp Phước Hòa B - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mau Đạt

Mã số thuế: 2200274611

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-07-2007

Địa chỉ: ấp Phước Hòa B - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Bưu điện huyện Cù Lao Dung - Bưu điện tỉnh Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200282732-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-03-2008

Địa chỉ: Đoàn Thế Trung, ấp Phước Hòa B - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bưu chính

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Mười

Mã số thuế: 2200286889

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-04-2008

Địa chỉ: ấp Phước Hòa - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Đạt

Mã số thuế: 2200293036

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16-12-2008

Địa chỉ: ấp Chợ - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Trung tâm Thể dục Thể thao

Mã số thuế: 2200319799

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-04-2009

Địa chỉ: ấp Phước Hoà B - Thị Trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cù Lao Dung

Mã số thuế: 2200321861

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-05-2009

Địa chỉ: ấp Phước Hoà B - Thị Trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Liên Đoàn Lao Động

Mã số thuế: 2200321910

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-05-2009

Địa chỉ: ấp Phước Hoà B - Thị Trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Hội Nông Dân

Mã số thuế: 2200321903

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-05-2009

Địa chỉ: ấp Phước Hoà B - Thị Trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Toà án Nhân Dân Huyện Cù Lao Dung

Mã số thuế: 2200343216

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: ấp Phước Hoà B - Thị Trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

Mã số thuế: 2200344530

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26-06-2009

Địa chỉ: ấp Phước Hoà B - Thị Trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi