Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Xăng Dầu Khuôn

Mã số thuế: 2200748244

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-06-2018

Địa chỉ: Thửa đất số 687, Tờ bản đồ số 05, đường tỉnh 932, ấp Phú Hữu, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Phong Thư

Mã số thuế: 2200721122

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-06-2016

Địa chỉ: Số 77, ấp Phú Thành B - Xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Quang

Mã số thuế: 2200100206

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: Số 95, ấp Phú Thành B - Xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

DNTN Bặc Hái

Mã số thuế: 2200112071

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-09-1998

Địa chỉ: 17 ấp phú thành B, xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhựt

Mã số thuế: 2200225903

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-01-2005

Địa chỉ: ấp Thọ Hòa Đông A - Xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

HTX Xây Dựng Thanh Nga

Mã số thuế: 2200225981

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-02-2005

Địa chỉ: ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

DNTN Bích Vân

Mã số thuế: 2200282387

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31-12-2007

Địa chỉ: ấp Sóc Tháo, xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Chăn nuôi

Trường THPT Phú Tâm

Mã số thuế: 2200319735

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-04-2009

Địa chỉ: ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

DNTN Trương Lý

Mã số thuế: 2200329814

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-06-2009

Địa chỉ: 116 ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Trường Tiểu Học Phú Tâm B

Mã số thuế: 2200349698

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-07-2009

Địa chỉ: ấp Giồng Cát, xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Phú Tâm A

Mã số thuế: 2200350157

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Phú Tâm C

Mã số thuế: 2200350037

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Mẫu Giáo Phú Tâm

Mã số thuế: 2200351256

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường Trung Học Cơ Sở Phú Tâm

Mã số thuế: 2200349842

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: ấp Giồng Cát, xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Phú Tâm

Mã số thuế: 2200353415

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-07-2009

Địa chỉ: xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

DNTN Chân Thiện Mỹ

Mã số thuế: 2200479256

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16-10-2009

Địa chỉ: ấp Phú Thành B - Xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Thạch Ngọc Tùng

Mã số thuế: 2200484753

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-11-2009

Địa chỉ: ấp Phú Hoà A - Xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Lập Thành - Xưởng Sản Xuất

Mã số thuế: 2200198086-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-11-2009

Địa chỉ: ấp Thọ Hòa Đông A - Xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Sản xuất các loại bánh từ bột

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thạch Minh Thành

Mã số thuế: 2200508267

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-02-2010

Địa chỉ: Số 49 ấp Phú Hòa A - Xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wang Shi

Mã số thuế: 2200652990

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-07-2012

Địa chỉ: ấp Phú Thành B - Xã Phú Tâm - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi