Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Trường An Hải Dương

Mã số thuế: 0801226866

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 17-11-2017

Địa chỉ: Thôn Thụy Trà, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

Chi Nhánh Hải Dương - Công Ty TNHH Nông Lâm Thổ Sản

Mã số thuế: 0107578611-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 12-12-2017

Địa chỉ: Thôn Nam Trung, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Công

Mã số thuế: 0801225069

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 02-11-2017

Địa chỉ: Thôn Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Công Ty TNHH Tm & Dv Da Linh

Mã số thuế: 0801220134

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 07-08-2017

Địa chỉ: Thôn Mạn Đê, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Chế Biến Nông Sản Thiên Phú

Mã số thuế: 0801213722

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 16-05-2017

Địa chỉ: Thôn Thượng Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Chế biến và bảo quản rau quả

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Lan Chi Pearl

Mã số thuế: 0801214677

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31-05-2017

Địa chỉ: Thôn Thượng Dương, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

Công Ty TNHH Sx&tm Vân Khánh

Mã số thuế: 0801190761

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 24-10-2016

Địa chỉ: Thôn Thụy Trà - Xã Nam Trung - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên Đại Lộc Hd

Mã số thuế: 0801188480

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 13-09-2016

Địa chỉ: Thôn Mạn Đê - Xã Nam Trung - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Công Ty TNHH Hanh Thuý

Mã số thuế: 0800257491

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 21-01-2002

Địa chỉ: Thôn Mạn Đê - Xã Nam Trung - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoa Mai

Mã số thuế: 0800263336

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 13-06-2002

Địa chỉ: Thôn Mạn Đê - Xã Nam Trung - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công ty TNHH Minh Quân

Mã số thuế: 0800305875

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 21-04-2006

Địa chỉ: Thôn Mạn Đê - Xã Nam Trung - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bến Thành

Mã số thuế: 0800308428

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 30-05-2006

Địa chỉ: Thôn Thụy Trà - Xã Nam Trung - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Chế biến và bảo quản rau quả

Doanh nghiệp tư nhân Trịnh Huy Học

Mã số thuế: 0800341312

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 19-09-2006

Địa chỉ: Thôn Mạn Đê, xã Nam Trung - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Đông Hưng

Mã số thuế: 0800440465

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 16-01-2008

Địa chỉ: Thôn Mạn Đê - Xã Nam Trung - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Sản Xuất Thêm Cường

Mã số thuế: 0800564478

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 04-03-2009

Địa chỉ: Thôn Mạn Đê - Xã Nam Trung - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Trường Trung Học Cơ Sở Nam Trung

Mã số thuế: 0800659673

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 25-05-2009

Địa chỉ: Thôn Mạn Đê xã Nam Trung - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

UBND Xã Nam Trung

Mã số thuế: 0800663743

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-05-2009

Địa chỉ: Thôn Mạn Đê xã Nam Trung - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nam Trung

Mã số thuế: 0800738639

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 30-07-2009

Địa chỉ: Khu trung tâm UBND xã Nam Trung - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Doanh nghiệp tư nhân Bạch Quyên

Mã số thuế: 0800752224

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 08-10-2009

Địa chỉ: Thôn Mạn Đê - Xã Nam Trung - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi