Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Mtv Ngọc Khánh

Mã số thuế: 0801277765

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 22-01-2019

Địa chỉ: Đội 7 thôn Đồn Bối, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

Công Ty TNHH Minh Hiếu Hn

Mã số thuế: 0801261003

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 27-09-2018

Địa chỉ: Đội 7 thôn Đồn Bối, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thêu Hà Bắc

Mã số thuế: 0801218424

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 18-07-2017

Địa chỉ: Thôn Đồn Bối, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Hải Sơn Giang

Mã số thuế: 0801214437

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 25-05-2017

Địa chỉ: Thôn Thượng Đáp, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thành An 868 Hd

Mã số thuế: 0801197171

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 22-12-2016

Địa chỉ: Thôn Đụn, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

Công Ty Cổ Phần Trường Sa

Mã số thuế: 0800306967

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 23-05-2006

Địa chỉ: Thôn Thượng Đáp - Xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công ty TNHH mộtthànhviên điện Nam Hồng

Mã số thuế: 0800447358

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 21-03-2008

Địa chỉ: Trung tâm xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

Công Ty TNHH Del Ta Việt Nam

Mã số thuế: 0800451467

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 07-05-2008

Địa chỉ: Thôn Đồn Bối - Xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công ty TNHH K & T

Mã số thuế: 0800455077

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 03-07-2008

Địa chỉ: Xóm 9 Thôn Đồi Bối xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Hợp tác xã dịch vụ điện Nam Hồng

Mã số thuế: 0800628153

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 05-05-2009

Địa chỉ: Khu trung tâm UBND xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Trường Tiểu Học Nam Hồng

Mã số thuế: 0800657972

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 25-05-2009

Địa chỉ: Thôn Thượng Đáp xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

UBND Xã Nam Hồng

Mã số thuế: 0800729514

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 13-07-2009

Địa chỉ: Thôn Thượng Đáp xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nam Hồng

Mã số thuế: 0800739008

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31-07-2009

Địa chỉ: Khu trung tâm UBND xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Công ty TNHH giao nhận Quốc Tế Tiến Bộ

Mã số thuế: 0800746781

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31-08-2009

Địa chỉ: Xóm 10 Thôn Đụn xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Trung tâm KTTH-HN-DN Nam Sách

Mã số thuế: 0800843785

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 29-06-2010

Địa chỉ: Thượng Đáp - Xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Giáo dục nghề nghiệp

Công Ty TNHH Vũ Hoàng Phát

Mã số thuế: 0800992191

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 09-07-2012

Địa chỉ: Xóm 10, thôn Đụn - Xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn gạo

Doanh Nghiệp Tư Nhân An Thái Nam Sách

Mã số thuế: 0800995562

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 07-08-2012

Địa chỉ: Phố Hóp - Xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH P&E Hải Dương

Mã số thuế: 0801004038

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 27-11-2012

Địa chỉ: Xóm 10 - Xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công Ty Cổ Phần Chí Tường

Mã số thuế: 0801034378

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 03-06-2013

Địa chỉ: Đội 10, thôn Đụn - Xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Tiếp Vận Quốc Tế Đại Việt

Mã số thuế: 0801073715

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 27-02-2014

Địa chỉ: Xóm 10, thôn Đụn - Xã Nam Hồng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi