Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

UBND xã An Thạnh 2

Mã số thuế: 2200411240

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-08-2009

Địa chỉ: ấp Bình Du "B", xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Cù Lao Dung

Mã số thuế: 2200472405

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-10-2009

Địa chỉ: ấp Phạm Thành Hơn, xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Ban quản lý dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa xã An Thạnh 2

Mã số thuế: 2200655529

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-08-2012

Địa chỉ: ấp Bình Du B - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Hồ Ngọc Điệp

Mã số thuế: 2200680902

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-10-2013

Địa chỉ: 08 ấp Phạm Thành hơn - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Hộ kinh doanh Hậu

Mã số thuế: 2200697078

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-03-2015

Địa chỉ: ấp Phạm Thành Hơn A - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh

HKD Lê Văn Lùng

Mã số thuế: 2200697085

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-03-2015

Địa chỉ: ấp Phạm Thành Hơn A - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Sản xuất đồ uống

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ly

Mã số thuế: 2200698096

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-04-2015

Địa chỉ: Số 117 ấp Phạm Thành Hơn A - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Lưu Gia

Mã số thuế: 2200702391

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-08-2015

Địa chỉ: ấp Bình Danh - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Chăn nuôi trâu, bò

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chăn Nuôi Lưu Nguyễn

Mã số thuế: 2200703349

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-09-2015

Địa chỉ: ấp Bình Danh B - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Chăn nuôi trâu, bò

UNT xã An Thạnh 2

Mã số thuế: 2200705610

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: xã An Thạnh 2 - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Công Ty TNHH Mtv Thủy Sản Ngọc Điệp

Mã số thuế: 2200706928

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-11-2015

Địa chỉ: Số 08, ấp Phạm Thành Hơn - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Trọng Nghĩa

Mã số thuế: 2200720030

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 22, ấp Bình Danh B - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Trọng Nghĩa

Mã số thuế: 2200720030

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 22, ấp Bình Danh B - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Trọng Nghĩa

Mã số thuế: 2200720030

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 22, ấp Bình Danh B - Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi