Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Đức Thảo Hd

Mã số thuế: 0801237508

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 03-01-2018

Địa chỉ: Đội 11 thôn Ngô Đồng, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Tm, Dv - Sx Nam Linh

Mã số thuế: 0801183700

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 24-06-2016

Địa chỉ: Thôn Linh Xá - Xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Hoàn thiện sản phẩm dệt

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sĩ Hởi

Mã số thuế: 0801183820

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 28-06-2016

Địa chỉ: Thôn Linh Xá - Xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Phương

Mã số thuế: 0800344987

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31-10-2006

Địa chỉ: Thôn Linh Xá - Xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Đại lý

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Quang

Mã số thuế: 0800372913

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 28-02-2007

Địa chỉ: thôn Linh Xá, xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Chính Phế.

Mã số thuế: 0800463007

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31-10-2008

Địa chỉ: Thôn Linh Xá xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công ty TNHH Đã Thành

Mã số thuế: 0800466689

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 14-11-2008

Địa chỉ: Thôn Ngô Đồng xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Nhật Sáng

Mã số thuế: 0800613929

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 17-04-2009

Địa chỉ: Thôn Linh Xá xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Trường Tiểu Học Nam Hưng

Mã số thuế: 0800731055

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 15-07-2009

Địa chỉ: Thôn Trần Xá xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nam Hưng

Mã số thuế: 0800738886

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 30-07-2009

Địa chỉ: Khu trung tâm UBND xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Phong

Mã số thuế: 0800744872

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 19-08-2009

Địa chỉ: Đội 2, Thôn Trần Xá - Xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đại Thanh

Mã số thuế: 0800811159

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 25-02-2010

Địa chỉ: thôn Linh xá - Xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Phương

Mã số thuế: 0800813621

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 22-03-2010

Địa chỉ: Thôn Linh Xá - Xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Đại lý

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại An

Mã số thuế: 0800818147

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 02-04-2010

Địa chỉ: thôn Ngô Đồng - Xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Sản xuất đồ gỗ xây dựng

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Phát

Mã số thuế: 0800819454

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 14-04-2010

Địa chỉ: Thôn Linh Xá - Xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH May Nam Hưng

Mã số thuế: 0800917652

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 20-06-2011

Địa chỉ: Thôn Linh Xá - Xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hưng Hà

Mã số thuế: 0801031881

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 08-04-2013

Địa chỉ: Thôn Linh Xá - Xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Thương Mại Quang Tứ

Mã số thuế: 0801137479

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 14-04-2015

Địa chỉ: Thôn Linh Xá - Xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Linh Phong

Mã số thuế: 0801141041

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 25-06-2015

Địa chỉ: Thôn Linh Xá - Xã Nam Hưng - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi