Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Chi nhánh NHNo và PTNT Ngã Năm

Mã số thuế: 2200106247-010

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-10-1998

Địa chỉ: ấp 1 thị trấn Ngã năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Nhà máy xay xát Tiến Thành III

Mã số thuế: 2200170274-003

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30-03-1999

Địa chỉ: 369 ấp II thị trấn ngã năm - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi